Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 - Πως θα ψηφίσουμε στην Ψίνθο ;

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 - Πως θα ψηφίσουμε στην Ψίνθο ;
Την 12η βραδινή της 5ης Μαΐου 2019 έληξε η προθεσμία κατάθεσης των συνδυασμών για τις επικείμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019.

Σε λιγότερο από ένα μήνα οι πολίτες καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες. Αυτοδιοικητικές εκλογές (Δημοτικές - Περιφερειακές εκλογές) και Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν την ίδια μέρα στις 26 Μαΐου. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν επαναληπτικές εκλογές τότε αυτές θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου με ίδια ώρα έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί, για οποιοδήποτε λόγο σε ένα δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 ή την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, αντίστοιχα.

Για πρώτη φορά εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν σε νέους 17 ετών (δηλαδή όσων έχουν γεννηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2002) !

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη: δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας.

Ορισμένα χρήσιμα στοιχεία σχετικά με το πως θα ψηφίσουμε στην Ψίνθο

Με το ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»), καταργείται η υφιστάμενη διάκριση σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και ως νέος θεσμός ενδοδημοτικής αποκέντρωσης καθιερώνεται η κοινότητα.

Οι κοινότητες διακρίνονται πλέον σε δύο κατηγορίες. 1) Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων και 2) Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων. Τα όργανα διοίκησης των κοινοτήτων στην πρώτη περίπτωση είναι ο Πρόεδρος Κοινότητας ενώ στην δεύτερη περίπτωση είναι το Συμβούλιο Κοινότητας (5μελές: 301-2.000 κατοίκους, 7μελές: 2.001-10.000 κατοίκους, 11μελές: 10.001-50.000 κατοίκους, 15μελές: 50.001 και άνω) και ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας.

Σχετικά με την εκλογή οργάνων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, όπως το χωριό μας η Ψίνθος, η εκλογή των οργάνων κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς, με χωριστή κάλπη από αυτή για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

Για δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους, ψηφίζουν, όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν. Για συμβούλους των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ψηφίζουν, μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας κοινότητας και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οικείας κοινότητας του δήμου όπου κατοικούν.

Οι συνδυασμοί που καταρτίζονται για την κοινότητα αποσυνδέονται από τους συνδυασμούς που καταρτίζονται για το δημοτικό συμβούλιο. Έτσι ένας συνδυασμός για το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζεται έγκυρα χωρίς να περιλαμβάνει υποψηφίους για οποιαδήποτε κοινότητα καθώς επίσης και ένας συνδυασμός για μία κοινότητα δεν απαιτείται να έχει οποιαδήποτε σύνδεση ή αναφορά προς συνδυασμό για το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Ο συνδυασμός για τα συμβούλια κοινοτήτων περιλαμβάνει, υποψήφιους συμβούλους, κατ' ελάχιστον όσους και οι έδρες με προσαύξηση έως 50% και ποσόστωση 40% ανά φύλο.

Επί παραδείγματι, για μια κοινότητα με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων είναι 5 και ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων από κάθε φύλο 2. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων είναι 8 και ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων από κάθε φύλο 3.

Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου, με στυλό μαύρης ή κυανής είτε δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3852/2010.

Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού και παραδίδονται στον δήμαρχο 8 ημέρες πριν τις εκλογές (έως το Σάββατο 18 Μαΐου 2019).

Για την εκλογή συμβούλων κοινότητας ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του με έως δύο (2) σταυρούς.

Στα ψηφοδέλτια σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, αναγράφονται κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης: το έμβλημα συνδυασμού (εφόσον υπάρχει), το όνομα συνδυασμού, η φράση «Μέχρι δύο (2) σταυρούς», το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της κοινότητας, με αλφαβητική σειρά.

Ψηφίζουμε όμως και για δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους, στην Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας μπορούμε να θέσουμε έως και 3 σταυρούς προτίμησης στις δημοτικές εκλογές για δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής μας περιφέρειας και σε ακόμη έναν υποψήφιο από άλλη εκλογική περιφέρεια.

Στον υποψήφιο δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Επίσης ψηφίζουμε για περιφερειάρχη και περιφερειακούς συμβούλους, όσοι ψηφίζουν στο νησί της Ρόδου μπορούν να θέσουν έως και 4 σταυρούς προτίμησης στις περιφερειακές εκλογές.

Στον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Σχετικά με την κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου, το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα της «απλής αναλογικής των υπολοίπων».

Για την κατανομή των εδρών ακολουθούνται τα εξής βήματα: Υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο (Το εκλογικό μέτρο, ισούται με το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει, από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, προσαυξημένο κατά μία μονάδα), κατόπιν ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και ο κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Έδρα μπορεί να καταλάβει συνδυασμός ακόμα και αν δεν λάβει το εκλογικό μέτρο, με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων του (Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού – (εκλογικό μέτρο x έδρες που έλαβε ο συνδυασμός με βάση το εκλογικό μέτρο).

Σχετικά με την εκλογή συμβούλων κοινότητας, εκλέγονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού αυτοί που έλαβαν, κατά σειρά, τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σχετικά με την εκλογή προέδρου κοινότητας, σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψήφησε στην κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύμβουλός του αναδεικνύεται πρόεδρος του συμβουλίου της εν λόγω κοινότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πρόεδρος εκλέγεται έμμεσα, από το ίδιο το συμβούλιο κοινότητας, με μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι για το αξίωμα θα είναι οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς. Διευκρινίζεται ότι, δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων αφού όλοι ο υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές είναι υποψήφιοι σύμβουλοι.

↪ Αναρτήθηκε: 06 Μαΐου 2019 :: Αναγνώστηκε: 945 φορές