Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αµπελώνων 2019 - 2020 έως τις 24 Μαΐου 2019

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αµπελώνων 2019 - 2020 έως τις 24 Μαΐου 2019
« Από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αµπελώνων περιόδου 2019–2020». Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται σύµφωνα µε την αριθµ. 2129/70097/28-06-2017 Υπουργική Απόφαση ‘Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις :

• Την εκρίζωση και επαναφύτευση αµπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινοµηµένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεµάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία (Ποσό ενίσχυσης : 1175,00€/στρ. συµπεριλαµβάνει και απώλεια εισοδήµατος)

• Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαµβάνει Υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθµίδων (Ποσό ενίσχυσης 260,00€/στρ.)

• Τον επανεµβολιασµό υφιστάµενων αµπελώνων (Ποσό ενίσχυσης 610,00€/στρ. συµπεριλαµβάνει και απώλεια εισοδήµατος)

• Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης (Ποσό ενίσχυσης 515,00€/στρ.).

Οι παραπάνω δράσεις µπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν µεµονωµένες.

Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου (Ρόδος), στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων (Σύρος) καθώς και στα κατά τόπους Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων έως και 24 Μαΐου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου στη Ρόδο στο τηλέφωνο 2241364919 και στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων στη Σύρο στο τηλέφωνο 2281098825.
»

Πηγή: ΠΝΑΙ

↪ Αναρτήθηκε: 01 Μαΐου 2019 :: Αναγνώστηκε: 947 φορές