Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Αφάντου - Ψίνθος λόγω εκτέλεσης εργασιών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Αφάντου - Ψίνθος λόγω εκτέλεσης εργασιών
Σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή της Α' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου Αστυνομικού Διευθυντή κ. Μιχαήλ Καληωράκη, αναρτημένη στο διαδίκτυο στις (25/04/2019), αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση βλαβών επί της Επ. Οδού Αφάντου – Ψίνθος», Αναδόχου: «VAST MAKE Ι.Κ.Ε.», αποφασίστηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οχήματος από την Πέμπτη (02/05/2019) και μέχρι αποπεράτωσης των εργασιών (χρονικό διάστημα -10- περίπου ημερών) επί της Επ. Οδού Αφάντου – Ψίνθος, Χ.Θ. 4+050, (600 μ. μετά τη διασταύρωσή της με την Επ. Οδό Καλυθιών - Ψίνθου), στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ψίνθο, για (80) μέτρα περίπου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού σύμφωνα με την σήμανση και την λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών που θα τοποθετηθούν.

Παρακάτω το κείμενο της απόφασης :

« Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οχήματος από την Πέμπτη (02-05-2019) και μέχρι αποπεράτωσης των εργασιών (χρονικό διάστημα -10- περίπου ημερών) επί της Επ. Οδού Αφάντου – Ψίνθος, Χ.Θ. 4+050, (600 μ. μετά τη διασταύρωσή της με την Επ. Οδό Καλυθιών - Ψίνθου) , στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ψίνθο, για (80) μέτρα περίπου.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού σύμφωνα με την σήμανση και την λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών που θα τοποθετηθούν.

Άρθρο 2ο

Ο αιτών υποχρεούται να τοποθετήσει την απαιτούμενη σήμανση και φωτεινούς σηματοδότες , σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων.

Άρθρο 3ο

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο . Μετά τη λήξη του ανωτέρω διαστήματος τα μέτρα καταργούνται και επανέρχεται το προ της εκδόσεως της παρούσας κυκλοφοριακό καθεστώς.

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 « Περί Κ.Ο.Κ. » όπως τροπ. με Ν. 3542/2007. Άρθρο 5ο Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου .
»

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 30 Απριλίου 2019 :: Αναγνώστηκε: 1044 φορές