Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Με χρηματοδότηση από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ν.Δωδεκανήσου μέσω της ΠΝΑΙ η «Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου - Ψίνθου»

Με χρηματοδότηση από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ν.Δωδεκανήσου μέσω της ΠΝΑΙ η «Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου - Ψίνθου»
Με το συνολικό ποσό των 56.528,05€ χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ν.Δωδεκανήσου μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ – ΨΙΝΘΟΥ».

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018 στη Ρόδο υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑΙ και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός έξι (6) μηνών, ή εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.


Πηγή: diavgeia.gov.gr

↪ Αναρτήθηκε: 21 Δεκεμβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 729 φορές