Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Αποφάσεις για διάθεση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018 - 2019»

Αποφάσεις για διάθεση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού  Σχολείου, 2018 - 2019»
Συνολικά τέσσερις εκπαιδευτικοί διατίθενται στο Δημοτικό Σχολείο Ψίνθου, σύμφωνα με δύο αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου που έχουν αναρτηθεί στο diavgeia.gov.gr, σχετικά με την τοποθέτηση - διάθεση εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018 - 2019» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014 - 2020».

Παρακάτω οι αποφάσεις :

Απόφαση (07/09/2018)

Απόφαση (25/10/2018)

↪ Αναρτήθηκε: 25 Οκτωβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1078 φορές