Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Ψίνθου από το 1971 έως το 2011

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στην Ελλάδα, άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις δημιουργίας δημογραφικού προβλήματος. Η υπογεννητικότητα και η μετανάστευση αναδεικνύουν το δημογραφικό της Ελλάδας σε θέμα μείζονος σημασίας. Οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στην αγορά εργασίας με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, η ανεπάρκεια σταθερής οικογενειακής πολιτικής και στήριξης των γεννήσεων, η μετανάστευση στο εξωτερικό των νέων κ.α είναι παράγοντες που επίσης συμβάλουν αρνητικά στην παγίωση του προβλήματος. Στο Νότιο Αιγαίο πάντως το 2017 είχαμε αύξηση των γεννήσεων σε σχέση με τους θανάτους, το ίδιο και στα Δωδεκάνησα.

Η πληθυσμιακή εξέλιξη στην περιοχή μας τα τελευταία 40 χρόνια

Το 1971 η Ψίνθος αριθμούσε συνολικά 469 κατοίκους, το 1981 ο αριθμός των κατοίκων αυξήθηκε σε 680, το 1991 ο αριθμός των κατοίκων αυξήθηκε ξανά σε 941 ενώ το 2001 οι κάτοικοι του χωριού ξεπερνούν τους 1.000 φτάνοντας τον αριθμό των 1166 κατοίκων ! Όμως την επόμενη δεκαετία, κατά την τελευταία απογραφή του 2011 παρατηρείται - για πρώτη φορά από το 1971 - μείωση στον αριθμό των κατοίκων οι οποίοι φτάνουν πλέον τους 853, δηλαδή 313 λιγότεροι σε σχέση με την απογραφή του 2001.

Παρακάτω πίνακας της πληθυσμιακής εξέλιξης (1971 - 2011) στις Κοινότητες Καλυθιών, Κοσκινού και Ψίνθου αυτού που σήμερα ονομάζομε Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας. Μπορείτε επίσης να δείτε τον Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.).

Δημοτική Κοινότητα 1971 1981 1991 2001 2011 Μ.Ε.Ρ.Μ. 1971-81(%) Μ.Ε.Ρ.Μ. 1981-91(%) Μ.Ε.Ρ.Μ. 1991-01(%) Μ.Ε.Ρ.Μ. 2001-11(%)
Δ.Κ Καλυθιών 1778 2788 3237 5861 4832 5.68 1.61 8.11 -1.76
Δ.Κ Κοσκινού 1200 2390 1975 3224 3679 9.92 -1.74 6.32 1.41
Δ.Κ Ψίνθου 469 680 941 1166 853 4.50 3.84 2.39 -2.68
Σύνολο 3447 5858 6153 10251 9364 6.99 0.50 6.66 -0.87


Τα παραπάνω στοιχεία σε διαδραστικό γράφημα.Τα στοιχεία είναι της ΕΣΥΕ (ΕΛΣΤΑΤ) και περιλαμβάνονται επίσης στην ΣΜΠΕ Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμου Καλλιθέας) που διατέθηκε προς ενημέρωση του κοινού στα πλαίσια της διαβούλευσης.

↪ Αναρτήθηκε: 18 Οκτωβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1329 φορές