Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Διαβούλευση ΣΜΠΕ στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου

Διαβούλευση ΣΜΠΕ στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου
H Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους πολίτες για την έναρξη της διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμου Καλλιθέας) του Δήμου Ρόδου.

Από το έγγραφο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πληροφορούμαστε για την μελέτη αλλά μπορούμε να εξάγουμε και ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Ψίνθο όπως π.χ σχετικά με την δυνατότητα διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της Ψίνθου (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός), την προστασία, ανάδειξη και προβολή των προστατευόμενων οικισμών όπως της Ψίνθου και ένταξή τους σε δίκτυα ήπιων αναπτυξιακών επενδύσεων και δραστηριοτήτων, πληροφορίες για τις προστατευμένες περιοχές - καταφύγια άγριας ζωής, τις οριοθετήσεις οικισμών, γεωργικής γης κλπ, πληθυσμιακά στοιχεία ...ακόμα και για τον αριθμό των μετρητών ρεύματος ενώ μαθαίνουμε ότι ο οικισμός της Ψίνθου δεν είναι οριοθετημένος.

Αναφέρεται ότι η περιοχή της Ψίνθου πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να δέχεται επισκέπτες που αγαπούν την φύση και την ήπιας μορφής αναψυχή, γίνεται πρόταση για την οριοθέτησή του οικισμού της Ψίνθου και την πολεοδομική του οργάνωση. Προτείνεται η δημιουργία μίας πολεοδομικής ενότητας στην θέση του υπάρχοντος οικισμού Ψίνθου. Η περιοχή οριοθέτησης συμπεριλαμβάνει κατά κύριο λόγο το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού και κάποιες επιπλέον εκτάσεις για οικιστική ανάπτυξη και κοινωφελείς χρήσεις βορείως του υπάρχοντος οικισμού. Το σύνολο της έκτασης του οικισμού που οριοθετείται είναι 356,634 στρ. και περιλαμβάνει: περιοχή αστικού πρασίνου 56,244 στρ. περιμετρικά του ρέματος που διασχίζει τον οικισμό, πολεοδομικό κέντρο έκτασης 10,332 στρ., στην περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ/τος 23-2-87 (ΦΕΚ/Δ/6-3-87) ενώ περιγράφονται οι επιτρέπονται χρήσεις.

Επιπλέον μαθαίνουμε ότι, στην περιοχή βόρεια του οικισμού προβλέπεται ελεύθερος χώρος – αστικού πρασίνου, στην οποία επιτρέπονται: 1. Αναψυκτήρια, 2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις, 3. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις 4. Χώροι συνάθροισης κοινού. Σε τμήμα, επιπλέον της έκτασης αυτής έκτασης 4,325 στρ. προτείνεται να χαρακτηρισθεί για χρήση κοινωνικών εξυπηρετήσεων στην οποία θα επιτρέπονται: 1. Κτίρια Εκπαίδευσης, 2. Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας, 3. Κτίρια Περίθαλψης, 4. Πολιτιστικά Κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις και 5. Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

Εκτός από το αστικό πράσινο περιμετρικά του ρέματος, προτείνεται ακόμα, να εκπονηθεί ειδική μελέτη για την περιοχή της κοιλάδας «Φασούλι», ώστε η περιοχή να αξιοποιηθεί τουριστικά ως περιοχή περιπάτου και ήπιας μορφής τουριστικής ανάπτυξης με στόχο η περιοχή της κοιλάδας «Φασούλι», ο οικισμός της Ψίνθου και οι περιοχές προστασίας να αποτελέσουν πυρήνα ανάπτυξης αγροτουριστικών μονάδων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή του πρώην Δήμου Καλλιθέας.

Επίσης προβλέπεται παρακαμπτήρια Εθνική Οδός στο τμήμα που η ΕΟ διασχίζει τον οικισμό Φαληρακίου παρόλο που η αναγκαιότητα κατασκευής του σήμερα ελέγχεται. Προβλέπεται παρακαμπτήρια οδός προς τον οικισμό Ψίνθου στο τμήμα που διασχίζει τον οικισμό των Καλυθιών.

Στην ενότητα "Ενσωμάτωση των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας κατά την προετοιμασία του ΓΠΣ αναφέρεται ότι οι κατευθύνσεις, οι οποίες δίνονται, στοχεύοντας στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες και τους στόχους του ΓΠΣ είναι μεταξύ άλλων και ο περιορισμός των ιδιωτικών γεωτρήσεων μόνον στα όρια της Τοπικής Κοινότητας της Ψίνθου, μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης, καθώς ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας στα όρια της Δ.Ε. Καλλιθέας παρουσιάζει, ήδη, μεγάλη πτώση στάθμης και φαινόμενα υφαλμύρωσης ! Τέλος αναφέρεται ότι στην Δ.Κ Ψίνθου υπάρχουν 3 γεωτρήσεις με παροχή 100κμ. ανά ώρα ενώ ακόμα ότι η "Δ.Ε.Υ.Α.Κ." έχει αντικαταστήσει 2.146 μέτρα του δικτύου ύδρευσης της περιοχής - πιθανότατα έγινε λάθος και ενοείται η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Απαντώντας σε ερωτήματα κατοίκων της Ψίνθου το καλοκαίρι ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ μας είχε πει σχετικά : «Από τις 21 γεωτρήσεις οι 2 δίνουν στον οικισμό και η 1 στην άρδευση . Άλλες 2 γεωτρήσεις έχουν γίνει μόνο δοκιμαστικές αντλήσεις και δεν λειτουργούν ( δεν έχουν καν αντλία ). 2 γεωτρήσεις έχουν προβλήματα με την στάθμη και δεν λειτουργούν , και οι υπόλοιπες γεωτρήσεις δίνουν προς Καλυθιές - Φαληράκι και Ρόδο. Με την λειτουργία του Φράγματος Γαδουρά όλες οι γεωτρήσεις λειτουργούν μόνο για συντήρηση και ελέγχο των δικτύων τους μεταφέροντας την ελάχιστη ποσότητα νερού προς την πόλη της Ρόδου.».

Παρακάτω η ανακοίνωση :

« Ο Δήμος Ρόδου (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, οδός Διαγοριδών 1, τηλέφωνο 2241364687, αρμόδια υπάλληλος Αναστασία ΣΩΤΡΙΛΛΗ) δια του Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου κ. Γεώργιου Κακούλη, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 812/14-3-17 απόφαση Δημάρχου, ως αρχή σχεδιασμού για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμου Καλλιθέας) του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06(Β’ 1225):

Α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια, όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ.διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr

ΣΜΠΕ, Χάρτης ευρύτερης περιοχής, Φυσικό περιβάλλον, Τεχνικογεωλογικός, Δομικό σχεδ. χωρικής οργάνωσης, Προστατευόμενες περιοχές, Πολιτιστικά Στοιχεία, Εδαφοκάλυψη, Κοσκινού, Καλλυθιές – Φαληράκι, Ψίνθος.
»


Λίγα λόγια περί ΓΠΣ, ΣΠΕ, ΣΜΠΕ

To πρώτο επίπεδο πραγματοποίησης πολεοδομικού σχεδιασμού περιλαμβάνει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ). «Το "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο" (ΓΠΣ) και "Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης" (ΣΧΟΟΑΠ) του Ν-2508/97, αφορούν στη ρύθμιση των πόλεων των οικισμών της χώρας, αλλά, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στον Ν-1337/83, καλύπτουν μια διευρυμένη γεωγραφική περιοχή η οποία, κατά κανόνα, συμπίπτει με τα όρια της Καποδιστριακής πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (νέου Δήμου). Ειδικότερα τα ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία αποτελούν νέο εργαλείο σχεδιασμού του Ν-2508/97, αποτελούν - όπως δηλώνει ο τίτλος τους - τα ΓΠΣ του μη αστικού χώρου, εφ' όσον οι αντίστοιχοι οικισμοί είναι όλοι μικρότεροι των 2000 κατοίκων. Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εκπονούνται "στα πλαίσια των χωροταξικών σχεδίων". Η έγκριση τους γίνεται από την αρμόδια Περιφέρεια.»

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί βασικό εργαλείο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ). Σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο η ΣΠΕ, είναι η διαδικασία εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει: την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη απόφασης την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση αυτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) είναι η προγενέστερη ολοκλήρωση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και η έκδοση σχετικής απόφασης. Για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή θα πρέπει από την πλευρά της Αρχής Σχεδιασμού – δηλ. ο Δήμος Ρόδου – να συνταχθεί ειδική Μελέτη (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ). Στη συνέχεια, ακολουθεί η προβλεπόμενη από την ΚΥΑ διαδικασία διαβούλευσης, η οποία αποτελεί και το σημαντικό στοιχείο της ΣΠΕ και εκδίδεται η σχετική Απόφαση, φυσικά λαμβάνοντάς την υπόψη.

Ο αντικειμενικός στόχος της ΣΠΕ είναι η προώθηση της Βιώσιµης ή Αειφόρου Ανάπτυξης µε την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων. Ειδικότερα, πρέπει να σταθμίζονται κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης των σχεδίων και προγραμμάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.


Αναφορές στην Ψίνθο στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης του Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμου Καλλιθέας) του Δήμου Ρόδου

Στο τέλος της ανακοίνωσης της διαβούλευσης, παρατίθενται σχετικοί υπερσύνδεσμοι (links) για τους ενδιαφερόμενους.

Παραθέτουμε παρακάτω σημεία του κειμένου στο .pdf της ΣΜΠΕ όπου γίνεται αναφορά στην Ψίνθο. Φυσικά κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να διαβάσει το πλήρες κείμενο της ΣΜΠΕ για να σχηματίσει άποψη επί των θεμάτων.

Οι αναφορές του κειμένου στην Ψίνθο, συνοπτικά :

- Α.4 Περιοχή μελέτης: «περιοχή της Ψίνθου, με τον ομώνυμο οικισμό, ο οποίος βρίσκεται σε ένα ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον και διατηρεί τον αγροτικό του χαρακτήρα. »

- Α.5 Περιγραφή του ΓΠΣ Δ.Ε. Καλλιθέας : «Η οριοθέτηση τουριστικών ζωνών οι οποίες να είναι κατάλληλες για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών. Μικρές τουριστικές μονάδες είναι δυνατόν να ενσωματώνονται στον πολεοδομικό ιστό των οικισμών. Σκόπιμη είναι όμως, και η δημιουργία κλινών οικοτουριστικής και αγροτουριστικής μορφής σε μικρές μονάδες και κατά προτεραιότητα στον οικισμό της Ψίνθου και σε παραδοσιακά κτίσματα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα διαφοροποίησης του είδους και του χαρακτήρα του τουριστικού προϊόντος και να συγκρατηθεί ο αγροτικός πληθυσμός. »

- Γ.1 Παρουσίαση των στόχων : «Προστασία, ανάδειξη και προβολή των προστατευόμενων οικισμών Κοσκινούς και Ψίνθου και ένταξή τους σε δίκτυα ήπιων αναπτυξιακών επενδύσεων και δραστηριοτήτων. »

- Γ.2.4 Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη : «Επίσης, μέχρι σήμερα κηρυχθεί 607 Καταφύγια Άγριας Ζωής. Στα όρια της Δ.Ε. Καλλιθέας υφίσταται το Καταφύγιο Άγριας ζωής στη περιοχή δυτικά της Ψίνθου το οποίο καθορίστηκε με την υπ΄αρ. 7005/21-3-2003 απόφαση Δασαρχείου Θήρας στη θέση "Μέγα Δάσος - Ανω Καλαμώνας" και στην συνέχεια τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 360/Β/2003 με την ονομασία " Μέγα Δάσος, Ανω Καλαμώνας Ψίνθου, Θεολόγου, Σορωνής, Διμυλιάς, Αρχίπολης Δήμων Καλλιθέας-Πεταλούδων-Καμείρου-Αφάντου νήσου Ρόδου". »

- Γ.2.4 Ενσωμάτωση των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας κατά την προετοιμασία του ΓΠΣ : «Περιορισμό των ιδιωτικών γεωτρήσεων μόνον στα όρια της Τοπικής Κοινότητας της Ψίνθου, μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης, καθώς ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας στα όρια της Δ.Ε. Καλλιθέας παρουσιάζει, ήδη, μεγάλη πτώση στάθμης και φαινόμενα υφαλμύρωσης. »

- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Ι. Κατηγοριοποίηση γεωργικής γης (σελ.49): «Ζώνες Ζ22: Γεωργική γη στην οποία επιτρέπονται τα θερμοκήπια και οι αντλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Ψίνθου»

- Δ.2.1 Γενικές αρχές οργάνωσης χρήσεων γης - Περιοχές Κατοικίας - Οικισμοί: «Περιοχές Κατοικίας - Οικισμοί : Οι περιοχές αυτές είναι οι ήδη θεσμοθετημένοι – οριοθετημένοι οικισμοί, καθώς επίσης και ο οικισμός της Ψίνθου ο οποίος οριοθετείται. », «Ψίνθος: Το κέντρο πόλης, Περιοχές κατοικίας, Ζώνες Πρασίνου, Υπηρεσίες πρόνοιας.»

- Δ.2.1 Γενικές αρχές οργάνωσης χρήσεων γης - Δίκτυο Αυτοκινητόδρομων – Εθνικών Οδών.: «Προβλέπεται παρακαμπτήρια οδός προς τον οικισμό Ψίνθου στο τμήμα που διασχίζει τον οικισμό των Καλυθιών. »

- Δ.3 Βασικά σημεία πρότασης χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Καλλιθέας (Πρώην Δήμου Καλλιθέας ) - Περιοχές Επεκτάσεων : «Τα γενικότερα κριτήρια επέκτασης των οικισμών για την Δ.Ε. Καλλιθέας αποτελούν στοιχεία για τον πληθυσμό και τις τάσεις που αυτός παρουσιάζει. Τα κριτήρια αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα: 1ον. Σύγκρισης – Προεκβολή αύξησης τοπικού πληθυσμού με βάση τα δεδομένα 1975 – 2001 και εκθετικά. 2ον. Λαμβάνονται υπόψη τα ρολόγια – παροχές ΔΕΥΑΚ και ΔΕΗ στην περιοχή που έχουν ως εξής: Ψίνθος 472 μετρητές... ...Από τον Δήμο προτάθηκε πρόβλεψη κατ΄ ελάχιστον κάλυψης τεσσάρων κατοίκων ανά παροχή. Οπότε λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για την : Ψίνθος 2.000 μετρητές»

- Δ.3 Βασικά σημεία πρότασης χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Καλλιθέας (Πρώην Δήμου Καλλιθέας) - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΙΝΘΟΥ: «Ο οικισμός της Ψίνθου δεν είναι οριοθετημένος. Το αρχικό πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού περιλαμβάνει περίπου έκταση 190,303 στρ. Η προτεινόμενη για οριοθέτηση έκταση του οικισμού μειώνεται σε σχέση με την αρχική πρόταση και ανέρχεται σε 356,634 στρ. που σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του πληθυσμού αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες κατοίκησης. Επιπλέον, διατηρείται η πρόταση για Μέσο Συντελεστή Δόμησης 0,4, με πυκνότητα του πληθυσμού σε 60 κατ./εκτ.»

- Δ.4 Καθορισμός χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου Περιοχή της Δ.Ε. Καλλιθέας (πρώην Δήμου Καλλιθέας) - Ζ1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: «Πρόκειται για περιοχές με οικολογικό ενδιαφέρον, περιοχές προστασίας της φύσης, που πρέπει να προστατευτούν από τη δόμηση και να επιβληθούν ιδιαίτερα αυστηροί όροι. Οι Ζώνες – περιοχές αυτές είναι οι περιοχές με στοιχείο Ζ1. ... ...γ) Η περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Αγρίας Ζώνης με την ονομασία "Μέγα Δάσος, Ανω Καλαμώνας Ψίνθου, Θεολόγου, Σορωνής, Διμυλιάς, Αρχίπολης Δήμων Καλλιθέας-Πεταλούδων-Καμείρου-Αφάντου νήσου Ρόδου" (Απ. 7005/21-3-2003,Δασαρχείου Θήρας με τροποποίηση το ΦΕΚ 360/Β/2003), βρίσκεται δυτικά του οικισμού της Ψίνθου και έχει έκταση εμβαδού 3949.52 εκταρίων. Η περιοχή αυτή προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 58 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200Α').»

- Δ.4 Καθορισμός χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου Περιοχή της Δ.Ε. Καλλιθέας (πρώην Δήμου Καλλιθέας) - Ζ9 ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - Ζ10 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ : «Η Ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις επεκτάσεις των οικισμών: Καλυθιές, Κοσκυνού, Φαληράκι, και Ψίνθου και περιγράφηκε στην παράγραφο Δ3»

- Δ.5 Γενική Πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων Πολεοδομικές Ενότητες – Οικιστικά Σύνολα - Πίκανας (σελ.81, 82) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ): «Στοιχεία Πίνακα | Ψίνθος (σελ.81, 82)»

- Δ.5.1 Οικισμός Καλυθιές - Αξιολόγηση Δεδομένων: «Ο οικισμός των Καλυθιών λειτουργεί σαν μια Πολεοδομική Ενότητα, παρότι διασχίζεται από την Επαρχιακή οδό Ρόδου – Καλυθιών – Ψίνθου, με κέντρο και τόπο συγκέντρωσης των κατοίκων την περιοχή γύρω από την πλατεία και την μοναδική εκκλησία του οικισμού... ...Η βιοτεχνική δραστηριότητα περιορίζεται σε επαγγελματικά εργαστήρια (ξυλουργεία κλπ) ή συνεργεία μοτοποδηλάτων κ.ά, και αναπτύσσεται κυρίως κατά μήκος του δρόμου προς Ψίνθο»

- Δ.5.3 Οικισμός Φαληράκι - Η περιοχή επέκτασης ΠΕ2: «... Όσον αφορά το οδικό δίκτυο προβλέπεται παράκαμψη της εθνική οδού, η οποία διέρχεται ανατολικά του οικισμού και στην συνέχεια παράκαμψη των Καλυθιών για την σύνδεση με τον οικισμό της Ψίνθου.»

- Δ.5.4 Οικισμός Ψίνθου - Αξιολόγηση Δεδομένων: «Οι κάτοικοι ασχολούνται με την ελαιουργία και τη μελισσοτροφία και είναι αγρότες. Οι περισσότεροι όμως ασχολούνται παράλληλα και με τον τουρισμό. Ο οικισμός της Ψίνθου παρουσιάζει ενδιαφέρον και έχει χαρακτηρισθεί ως “παραδοσιακός οικισμός” (ΦΕΚ 594Δ/78). Σήμερα, τα κτίσματα με τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά μειώνονται. Οι επισκευές, οι προσθήκες αλλά και τα καινούργια κτίσματα δεν φαίνεται να διατηρούν τα παραδοσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα ο οικισμός να χάνει σιγά – σιγά τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τα άμεσο φυσικό περιβάλλον της περιοχής της Ψίνθου. Η πυκνή βλάστηση και οι υγρότοποι όπως το διαμορφωμένο ρέμα δίπλα στο σχολείο που είναι κατάφυτο και η κοιλάδα “Φασούλι” με τις πηγές, περιοχή που πρέπει να προστατευτεί και να αναδειχθεί σε προστατευόμενο βιότοπο, προδίδουν στην περιοχή έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, διαφορετικό από τις πολυσύχναστες ακτές της περιοχής. Η περιοχή της Ψίνθου πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να δέχεται επισκέπτες που αγαπούν την φύση και την ήπιας μορφής αναψυχή και όχι μόνον την έντονη διασκέδαση που συναντούν στην παραλία. Ο οικισμός της Ψίνθου λειτουργεί σαν μια Πολεοδομική Ενότητα, λόγω του μεγέθους και της δομής του. Η κυρίαρχη χρήση, στο σύνολο του οικισμού, είναι η Αμιγής Κατοικία. Το κέντρο του οικισμού διαμορφώνεται γύρω από την πλατεία, που διατηρεί τη ζωντάνια της με τα καφενεία και τα εστιατόρια που υπάρχουν γύρω από αυτή. Τα καταστήματα είναι λιγοστά και περιορίζονται στα απαραίτητα, για την πώληση τροφίμων.»

- Δ.5.4 Οικισμός Ψίνθου - Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης: «Ο οικισμός της Ψίνθου δεν είναι οριοθετημένος. Προτείνεται η οριοθέτησή του και η πολεοδομική του οργάνωση ως εξής: Προτείνεται η δημιουργία μίας πολεοδομικής ενότητας στην θέση του υπάρχοντος οικισμού Ψίνθου.

Η περιοχή οριοθέτησης συμπεριλαμβάνει κατά κύριο λόγο το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού και κάποιες επιπλέον εκτάσεις για οικιστική ανάπτυξη και κοινωφελείς χρήσεις βορείως του υπάρχοντος οικισμού.

Το σύνολο της έκτασης του οικισμού που οριοθετείται είναι 356,634 στρ. και περιλαμβάνει: περιοχή αστικού πρασίνου 56,244 στρ. περιμετρικά του ρέματος που διασχίζει τον οικισμό, πολεοδομικό κέντρο έκτασης 10,332 στρ., στην περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ/τος 23-2-87 (ΦΕΚ/Δ/6-3-87) επιτρέπονται χρήσεις:

1. Κατοικία 2. Ξενώνες ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 3. Εμπορικά καταστήματα 4. Γραφεία τράπεζες ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί 5. Διοίκηση 6. Εστιατόρια 7. Αναψυκτήρια 8. Κέντρα διασκέδασης Αναψυχής 9. Χώροι συνάθροισης κοινού 10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις 11. Κτίρια εκπαίδευσης 12. Θρησκευτικοί χώροι 13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 14. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 15. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης 16. Πρατήρια βενζίνης 17. Αθλητικές εγκαταστάσεις 18. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικών Μεταφορών.

Στην περιοχή βόρεια του οικισμού προβλέπεται ο ελεύθερος χώρος – αστικού πρασίνου, στην οποία επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ/τος 23-2-87 (ΦΕΚ/Δ/6-3-87). 1. Αναψυκτήρια 2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις 3. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις 4. Χώροι συνάθροισης κοινού. Σε τμήμα, επιπλέον της έκτασης αυτής έκτασης 4,325 στρ. προτείνεται να χαρακτηρισθεί για χρήση κοινωνικών εξυπηρετήσεων στην οποία επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ/τος 23-2-87 (ΦΕΚ/Δ/6-3-87) 1. Κτίρια Εκπαίδευσης 2. Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας 3. Κτίρια Περίθαλψης 4. Πολιτιστικά Κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις και 5. Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης της περιοχής ορίζεται 0,4 και η πυκνότητα του πληθυσμού 60 κάτοικοι ανά εκτάριο.

Προτείνεται επίσης, να εκπονηθεί ειδική μελέτη για την περιοχή της κοιλάδας «Φασούλι», ώστε η περιοχή να αξιοποιηθεί τουριστικά ως περιοχή περιπάτου και ήπιας μορφής τουριστικής ανάπτυξης. Επιπλέον, προτείνεται η περιοχή της κοιλάδας «Φασούλι», ο οικισμός της Ψίνθου και οι περιοχές προστασίας να αποτελέσουν πυρήνα ανάπτυξης αγροτουριστικών μονάδων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή του πρώην Δήμου Καλλιθέας.
»

- Ε.1.3 Εναλλακτικές λύσεις - Σενάριο Ήπιας Παρέμβασης (Α) - Συνοπτικά: «...και τέλος για την Ψίνθο προτείνεται η έκταση του οικισμού μειώνεται σε σχέση με την αρχική πρόταση να ανέρχεται σε 356,634...»

- Ε.1.3 Εναλλακτικές λύσεις - β. Εξωαστικός χώρος - Ζώνες με στοιχείο Ζ10: «Ζώνες με στοιχείο Ζ10: Περιοχές επεκτάσεων. Η Ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις επεκτάσεις των οικισμών: Καλυθιές, Κοσκυνού, Φαληράκι, και Ψίνθου »

- Ε.1.3 Εναλλακτικές λύσεις - γ. Οργάνωση μεταφορών – δίκτυα Οδικό Δίκτυο: «Προβλέπεται παρακαμπτήρια οδός προς τον οικισμό Ψίνθου στο τμήμα που διασχίζει τον οικισμό των Καλυθιών»

- Ε.1.3 Εναλλακτικές λύσεις - Σενάριο Έντονης Παρέμβασης (Β): «Πιο συγκεκριμένα το σενάριο Β προτείνει επέκταση των οικισμών: για τις Καλυθιές σε έκταση 625,424 στρ., δηλαδή σχεδόν το 75% του οικισμού, για την Κοσκινού 653,716 στρ., δηλαδή 75,31% επί της αρχικής έκτασης, για το Φαληράκι 476,136 στρ και τέλος για την Ψίνθο η προτεινόμενη για οριοθέτηση έκταση του οικισμού ανέρχεται σε 448,698 στρ. δηλαδή η προτεινόμενη οριοθέτηση είναι σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερη από το συνεκτικό τμήμα του οικισμού και πολύ μεγαλύτερη από τις ανάγκες των κατοίκων. »

- ΣΤ.1.4 Υποδομές – Ενέργεια - Ύδρευση - Αποχέτευση: «Στον πρώην Δήμο Καλλιθέας ιδρύθηκε Δημοτική Επιχείρηση για την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), η οποία είχε την ευθύνη για το σύνολο της περιοχής του τεως Δήμου. Στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ήταν η εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών υδροδότησης, η σύνδεση των λυμάτων των Δ.Κ. Κοσκινού και Καλυθιών με τον Κεντρικό Αγωγό Αποχέτευσης, η κατασκευή βιολογικού σταθμού στην Ψίνθο, καθώς και η αντιπλημμυρική Θωράκιση της περιοχής. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 786Β/9-5-2011 οι έξι (6) υφιστάμενες ΔΕΥΑ, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΥΑΚ συγχωνεύθηκαν στην ενιαία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου», (ΔΕΥΑΡ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010. Αργότερα την 24-52012 το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την υπ αρ. 363/2012 απόφαση του, ενέκρινε την διεύρυνση του αντικειμένου και την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4071/2012 και σε αρμονία με την συστατική πράξη ίδρυσης της ΔΕΥΑΡ. Έτσι οι αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΡ επεκτάθηκαν σε όλη την έκταση της νήσου Ρόδου και περιέλαβαν τις δραστηριότητες Άρδευσης, Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Τα στοιχεία για τις υποδομές ύδρευσης για κάθε έναν οικισμό της Δ.Ε. Καλλιθέας συνοψίζονται ακολούθως:

Ψίνθος Στη Δημοτική Κοινότητα Ψίνθου υπάρχουν 3 γεωτρήσεις με παροχή 100κμ. ανά ώρα. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει αντικαταστήσει 2.146 μέτρα του δικτύου ύδρευσης της περιοχής.

Η κατάσταση των δικτύων αποχέτευσης για την Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πληθυσμός 853, Κάλυψη 80%, Αποδέκτης Ρέμα (σελ.133).
»

- ΣΤ.1.5 Ιστορικό – Πολιτιστικό – Αρχιτεκτονικό περιβάλλον: «Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΠΟ στην Δ.Ε. Καλλιθέας Ρόδου έχουν κηρυχτεί τα ακόλουθα αρχαιολογικά μνημεία. Ονομασία Μνημείου: Το κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας  Αικατερίνης Κωστομοίρη στην Ψίνθο της νήσου Ρόδου στα  Δωδεκάνησα, Οικισμός: Ψίνθος, Είδος Μνημείου: Αστικά Κτίρια. (σελ.136).  »

- ΣΤ.1.5 Ιστορικό – Πολιτιστικό – Αρχιτεκτονικό περιβάλλον - Πίνακας ΣΤ6: Αρχαιολογικοί χώροι εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Καλλιθέας - Δημοτική Κοινότητα Ψίνθου : «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πρόκειται για μεταβυζαντινό ναό, ο οποίος έχει ερειπωθεί και βρίσκεται έξω από τον οικισμό, στο δρόμο προς την Αρχίπολη.

Παναγία Παρμενιώτισσα ή Άγιος Παρμένης. Βρίσκεται στη θέση Περμένι. Πρόκειται για εκκλησία του 15ου αιώνα με τοιχογραφίες και θεωρείται από τις σημαντικότερες της περιοχής.

Άγιος Νικόλαος. Βρίσκεται έξω από τον οικισμό της Ψίνθου, προς τα δυτικά. Πρόκειται για ερειπωμένο ναό που σύμφωνα με τις μαρτυρίες ντόπιων “ότι αξιόλογο υπήρχε έχει μεταφερθεί αλλού από αρμόδιους του Υπουργείου Πολιτισμού”.

Αγία Τριάδα. Βρίσκεται στη θέση Ιαματικό, όπου σύμφωνα με την παράδοση υπήρχε θαυματουργή πηγή. Σήμερα, κάθε χρόνο γίνεται πανηγύρι. Πρόκειται για εκκλησία του 15ου, με τοιχογραφίες του 1478.
»

- ΣΤ.1.5 Ιστορικό – Πολιτιστικό – Αρχιτεκτονικό περιβάλλον - Αξιόλογα αρχιτεκτονικά σύνολα – Παραδοσιακοί οικισμοί: « Ως “παραδοσιακοί οικισμοί”, στην περιοχή μελέτης, έχουν χαρακτηριστεί οι οικισμοί: Ψίνθος και Κοσκινού με το από 13-11-1978 Πρ. Διάταγμα (ΦΕΚ 594Δ’/78). Πρόκειται για οικισμούς που διατηρούν, μέχρι σήμερα, σημαντικά δείγματα της Ροδίτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής. Επισημαίνουμε όμως ότι, στον οικισμό Κοσκινού ήδη παρουσιάζονται έντονες αλλοιώσεις του παραδοσιακού χαρακτήρα, ακόμη και στον πυρήνα του οικισμού, ενώ εμφανή δείγματα αλλοίωσης αρχίζουν να διαφαίνονται και στον οικισμό της Ψίνθου.»

- ΣΤ.1.6.1 Οικισμοί και οι ρόλοι τους στο οικιστικό δίκτυο : «Ο Πρώην Δήμος Καλλιθέας ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 2539/97, “Σχέδιο Καποδίστρια”, που αφορά στη συγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά τη συνένωση τριών (3) Κοινοτήτων Κ. Καλυθιών, Κ. Κοσκινού και Κ. Ψίνθου... ...στο Δ Δ. Ψίνθου υπάγεται: η Ψίνθος... Ως έδρα των Δημοτικών Διαμερισμάτων καθορίζεται η έδρα των πρώην Κοινοτήτων δηλαδή οι οικισμοί: Κοσκινού και Ψίνθος.»

- ΣΤ.1.6.2 Πληθυσμιακά στοιχεία – Δημογραφική φυσιογνωμία: «Δ. Δ. Ψίνθου 1.166 κάτοικοι απογραφή 2001 (σελ.151), Δ.Κ Ψίνθου 853 κάτοικοι απογραφή 2011 (σελ.152, 153, 154)»

- ΣΤ.1.6.2 Πληθυσμιακά στοιχεία – Δημογραφική φυσιογνωμία: «...Παρατηρώντας την πληθυσμιακή εξέλιξη στην περιοχή μελέτης συμπεραίνεται ότι: Η Δ.Κ. Ψίνθου παρουσιάζε τον μικρότερο ρυθμό πληθυσμιακής αύξησης κατά την περίοδο 1971 - 1991, η τιμή του οποίου διατηρείται μεν θετική μέχρι τη δεκαετία του 2001 ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο λόγω κυρίως της μείωσης των κατοίκων του...»

- ΣΤ 1.8.2 Υδρογραφικό δίκτυο - Νότιο τμήμα (Ψίνθος): «Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από μέτριες μορφολογικές κλίσεις χωρίς εκδηλωμένα σημεία αστάθειας όπως αυτά εκφράζονται με φαινόμενα αστάθειας, εδαφικών ερπυσμών, κατολισθήσεων, κλπ. »

- ΣΤ.1.9 Χρήσεις γης: «Οι βασικές κατηγορίες χρήσεων που υπάρχουν στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας παρυσιάζονται στον χάρτη που ακολουθεί (corine 2000). ...στη Δ.Κ. Ψίνθου, την μεγαλύτερη έκταση καλύπτουν τα δάση σε ποσοστό που ανέρχεται στο 54,50%. »

- ΣΤ.1.9 Χρήσεις γης - Οικιστική χρήση: «Στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας υπάρχουν επτά οικισμοί απογεγραμμένοι από την ΕΣΥΕ, το έτος 2001. Στην πραγματικότητα όμως, οι διαμορφωμένοι οικισμοί είναι τέσσερις: Καλυθιές, Φαληράκι, Κοσκινού και Ψίνθος. ...»

- ΣΤ.1.9 Χρήσεις γης - Βιομηχανία - Βιοτεχνία: «Στην περιοχή της Ψίνθου υπάρχουν δύο κτίρια ελαιοτριβείων τα οποία είναι εν ενεργεία. Το ένα εξ αυτών βρίσκεται στο νότιο άκρο του οικισμού Ψίνθου και το άλλο στα βορειοανατολικά του οικισμού και σε μεγάλη απόσταση.»

- Ζ.3.7 Επιπτώσεις στο τοπία και περιουσιακά στοιχεία: «Αναφορικά με το τοπίο, η πλειοψηφία των δράσεων προσανατολίζεται στην διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων των κοινωφελών εγκαταστάσεων και την διαφύλαξη του αρχιτεκτονικού πλούτου των παραδοσιακών οικισμών Κοσκινού και Ψίνθου. Το ανάγλυφο της Δ.Ε. και το φυσικό περιβάλλον λαμβάνονται υπ’ όψιν στο σχεδιασμό για την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Τα νέα στοιχεία που θα προταθούν σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες κατασκευές, εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον διακριτικά χωρίς να κυριαρχούν σε αυτό. Τέλος, οι αποκαταστάσεις των ανενεργών λατομείων είναι παράγοντας που θα επηρεάσει θετικά τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Όσο αφορά τις αξίες γης, αυτές αναμένεται μεσοπρόθεσμα να αυξηθούν στις περιοχές συγκέντρωσης οικονομικών δραστηριοτήτων, κατασκευής ή/και βελτίωσης μεταφορικών και τουριστικών υποδομών και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Η αύξηση αυτή θα είναι φυσικά ανάλογη με τη φύση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται.»

- Φωτογραφίες από την Ψίνθο: «Διάφορες φωτογραφίες παραπομπών του κειμένου από την Ψίνθο στις σελίδες 260 - 263»

Πηγή: Δήμος Ρόδου

↪ Αναρτήθηκε: 13 Οκτωβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 2073 φορές