Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Κατανομή πιστώσεων έτους 2018 στις σχολικές κοινότητες σχολείων της A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου

Κατανομή πιστώσεων έτους 2018 στις σχολικές κοινότητες σχολείων της A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου
Την κατανομή πιστώσεων ποσού 130.000,00€ από την B΄ Δόση των ΚΑΠ (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) 2018 στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων των σχολικών μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους για την χρονική περίοδο από 1.9.2018 έως 31.12.2018, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.

Στην Σχολική Κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ψίνθου κατανέμεται το ποσό των 1.451,96€ .

Πίνακας

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, αποφάσισε ομόφωνα :

Την κατανομή πιστώσεων ποσού 130.000,00€ Ευρώ από την B΄ Δόση των ΚΑΠ 2018 στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων των σχολικών μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους για την χρονική περίοδο από 1.9.2018 έως 31.12.2018 λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, την λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π, την παλαιότητα των κτιρίων καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, ως έχουν στον παραπάνω πίνακα.

Την κατάθεση των διατιθέμενων ποσών ανά Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας των μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοιχθούν για τον σκοπό αυτό , στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου με την προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης Σχολικής Κοινότητας σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 28 Αυγούστου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1036 φορές