Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ο Δήμος Ρόδου διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για έργα οδοποιίας στην Δ.Ε. Καλλιθέας και την Ψίνθο

Ο Δήμος Ρόδου διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για έργα οδοποιίας στην Δ.Ε. Καλλιθέας και την Ψίνθο
Στην πρόσφατη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου που έλαβε χώρα την 29η Ιουνίου 2018 στην πόλη της Ρόδου, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και δύο θέματα που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας και το χωριό μας την Ψίνθο.

Όπως προκύπτει από δύο αποσπάσματα πρακτικών της συνεδρίασης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου συζητήθηκε ο Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» (Θέμα 5) και ο Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδών πρόσβασης σε κυβοτοειδείς οχετούς στην Δ.Ε. Καλλιθέας» (Θέμα 6).

Για τα δύο αυτά έργα η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση των όρων διακήρυξης των έργων μέσω ανοικτής διαδικασίας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχων κατασκευής των έργων. Πιο συγκεκριμένα για το Θέμα 5, ο Δήμος Ρόδου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτιώσεις Βατότητας Οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας», εκτιμώμενης αξίας 241.935 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), για το Θέμα 6 ο Δήμος Ρόδου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδών πρόσβασης σε κυβοτοειδείς οχετούς στην Δ.Ε. Καλλιθέας» αξίας 128.225,81 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Πρόκειται για έργα που ανήκουν στην κατηγορία έργων οδοποιίας.

Σε ότι αφορά το έργο «Βελτιώσεις Βατότητας Οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας», οι εργασίες που προβλέπονται στην μελέτη έχουν σχέση με τη βελτίωση οδών σε όλη την έκταση της Δ.Ε. Καλλιθέας. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών (κατασκευή επιχωμάτων, υπόβασης και βάσης όπου απαιτείται), τεχνικών έργων (κατασκευή τάφρων και τσιμεντοστρώσεων) καθώς και εργασίες ασφαλτικών. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες στις περιοχές Φάρκια (ασφαλτόστρωση οδού), αστεροσκοπείο Φαληρακίου (ασφαλτόστρωση τμήματος οδού) περιοχή Τσαγγάρη Φαληρακίου (ασφαλτόστρωση οδού σε μικρό μήκος, οδός προς Προφήτη Ηλία (ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης στην αρχή του δρόμου για το μοναστήρι), βενζινάδικο Καλυθιών (ασφαλτόστρωση οδού), οδός ιδιωτικού σχολείου Πυθαγόρας (αποξήλωση παλαιάς ασφάλτου και κατασκευή νέας στην αρχή της οδού έναντι του οικισμού ξυλουργών όπου και παρουσιάζει σοβαρές βλάβες), κοιμητήριο Καλυθιών προς Δημαρχείο (ασφαλτόστρωση οδού με κατασκευή τάφρου και χαμηλού τοιχίου), οδοί Ψίνθου (ασφαλτόστρωση στους δρόμους: Ορφανός προς Πλύγκο 120μ, Αλώνια από Μιχ. Πλύγκου 60μ, Παπανικολάου προς Κωστομοίρη 20μ , Γραμματέα προς Σορωνιάτη 150μ , Καλοκαιρινό 200μ, Πεύκος 100 + 100μ). Επίσης τσιμεντόστρωση στην περιοχή Αγ. Νικόλαος εντός του οικισμού Κοσκινού.

Σε ότι αφορά το έργο «Εργασίες αποκατάστασης οδών πρόσβασης σε κυβοτοειδείς οχετούς στην Δ.Ε. Καλλιθέας», η εργολαβία αφορά τη βελτίωση πρόσβασης σε υφιστάμενα τεχνικά έργα οχετών. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών (υπόβασης και βάσης όπου απαιτείται και εκσκαφή τάφρου), τεχνικών έργων (κατασκευή τάφρων και τσιμεντοστρώσεων) καθώς και εργασίες ασφαλτικών. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες στους κιβωτοειδής οχετούς στους δύο οικισμούς ξυλουργών στην περιοχή Τσαίρι, στην περιοχή Αγ. Παρασκευής Καλυθιών, στην περιοχή Λειβάδια (κλειστό Γυμναστήριο Καλυθιών). Επίσης τσιμεντροστρώσεις οδών στην Ψίνθο (περιοχές Λειβάδι, Χοίρους, Παρμένι). Ασφαλτόστρωση καθώς και κατασκευή τάφρου στον δρόμο που συνδέει την επαρχιακή Καλυθιών Ψίνθου με το Δημαρχείο πίσω από το κοιμητήριο. Στην περιοχή Κοσκινού θα γίνει ασφαλτόστρωση σε επιφάνεια 1.500 τμ στην οδό που οδηγεί από το κοιμητήριο Κοσκινού προς την οικία Παρασκευά.

Πηγή: Διαύγεια (Θ5),(Θ6)

↪ Αναρτήθηκε: 02 Ιουλίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1194 φορές