Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Κατασκευή νέου τοιχίου στον αύλειο χώρο του Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Ψίνθου

Κατασκευή νέου τοιχίου στον αύλειο 
χώρο του Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Ψίνθου - Έγκριση δαπάνης και Τεχνικών Προδιαγραφών Δ/νσης
Τεχνικών έργων
Την Δευτέρα (18/06/2018) στα γραφεία της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής στην Ρόδο αποφασίστηκε ομόφωνα, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, η κατασκευή νέου τοιχίου στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου Ψίνθου. Όπως διαβάζουμε στο απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης, το έργο της κατασκευής του τοιχίου κρίνεται απαραίτητο για την υγεία, ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα των μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα η A/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου αποφάσισε :

Την έγκριση δαπάνης και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών έργων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέου τοιχίου στον αύλειο χώρο του Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Ψίνθου», ενδεικτικού προϋπολογισμού εργασιών 6.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Την ανάθεση του παραπάνω έργου από τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.

Την παροχή εξουσιοδότησης στoν Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της ΚΥΑ 13172/24-3- 1995 ΦΕΚ 217 Β΄ για την απευθείας ανάθεση του εν λόγου έργου.

Την παραλαβή των εργασιών στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ψίνθου μετά την αποπεράτωση τους από τoν Πρόεδρο του ΝΠΔΔ & την Προϊσταμένη /Διαχειρίστρια της Σχολικής Μονάδας του με την συνδρομή και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, οι οποίοι και θα συντάξουν το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 19 Ιουνίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1212 φορές