Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Προσωρινά εκτός της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα νήπια της Ρόδου

Προσωρινά εκτός της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα νήπια της Ρόδου
Αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 σε 184 δήμους της χώρας η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, δηλαδή η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 ετών γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το ερχόμενο σχολικό έτος.

Η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση θα εφαρμοστεί αρχικά σε 184 δήμους και σε βάθος τριετίας θα γίνει υποχρεωτική σε όλους τους δήμους της χώρας.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, μετά από ομόφωνη θετική εισήγηση των Τριμερών Επιτροπών και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018. Η Τριμερής Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.

Στο Νότιο Αιγαίο σε σύνολο 34 Καλλικρατικών Δήμων, 28 είναι οι δήμοι με θετική εισήγηση ΠΔΕ και ομόφωνη απόφαση τριμερούς επιτροπής.

Εδώ μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους 184 δήμους όπου θα εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Στην λίστα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Ρόδου. Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι: «Οι συγκεκριμένοι δήμοι προέκυψαν από τις θετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση των αντίστοιχων τριμερών επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι κάθε Δήμου.

Δήμοι με κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση των τριμερών επιτροπών δεν εντάχθηκαν στην υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-19, επειδή προκρίθηκε η έναρξη υλοποίησής της να γίνει με απόλυτη συναίνεση των εμπλεκόμενων Δήμων και χωρίς πιθανότητα να τεθεί σε κίνδυνο η εφαρμογή της.

Θεωρούμε ως απολύτως θετικά τα μηνύματα από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και συλλόγους εκπαιδευτικών για τη δυνατότητα ένταξης περισσοτέρων δήμων στην επικείμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες για την καθολική, εντός τριετίας, εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
»

O υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δήλωσε: «Ένα νέο εγχείρημα που απαιτεί ευρύτερες συναινέσεις και συνεργασίες ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς. Θέλω να ευχαριστήσω τους 184 δημάρχους που, σε σύνολο 325 Δήμων, στήριξαν –αψηφώντας τις ‘Σειρήνες’- το δικαίωμα των παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί συνάδελφοί τους θα ακολουθήσουν στο ίδιο πνεύμα. Επίσης, να ευχαριστήσω τα μέλη των τριμερών επιτροπών και τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για την σημαντική συμβολή τους στην εφαρμογή του νόμου και στην έκδοση της ΚΥΑ.»

↪ Αναρτήθηκε: 25 Απριλίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1073 φορές