Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αµπελώνων 2018 – 2019

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αµπελώνων 2018 – 2019
« Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αµπελώνων περιόδου 2018–2019». Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται σύµφωνα µε την αριθµ. 2129/70097/28-06-2017 Υπουργική Απόφαση ‘Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’ Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις :

• Την εκρίζωση και επαναφύτευση αµπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινοµηµένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεµάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία (Ποσό ενίσχυσης : 1175,00€/στρ. συµπεριλαµβάνει και απώλεια εισοδήµατος)

• Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαµβάνει Υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθµίδων (Ποσό ενίσχυσης 260,00€/στρ.)

• Τον επανεµβολιασµό υφιστάµενων οινοποιήσιµων αµπελώνων (Ποσό ενίσχυσης 610,00€/στρ. συµπεριλαµβάνει και απώλεια εισοδήµατος)

• Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης (Ποσό ενίσχυσης 515,00€/στρ.)

Οι παραπάνω δράσεις µπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν µεµονωµένες.

Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου (Ρόδος) και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω, Καλύµνου & Καρπάθου έως και 20 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου στη Ρόδο στο τηλέφωνο 2241364919 και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Π.Ε. Κω, Καλύµνου & Καρπάθου στα τηλέφωνα 22420 57946, 22413059633 & 2245361204 αντίστοιχα.
»

Πηγή: ΠΝΑΙ

↪ Αναρτήθηκε: 09 Μαρτίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1160 φορές