Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Το Δημοτικό συμβούλιο Ρόδου καταδίκασε ομόφωνα το κλείσιμο της ΕΡΤ

Το Δημοτικό συμβούλιο Ρόδου καταδίκασε ομόφωνα το κλείσιμο της ΕΡΤ
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στη Συνεδρίαση του στις 12 Ιουνίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα, με το οποίο:

Καταδικάζει Ομόφωνα το κλείσιμο της ΕΡΤ με συνοπτικές διαδικασίες, αφήνοντας τη χώρα χωρίς Εθνικό ∆ημόσιο Ραδιοτηλεοπτι κό φορέα και χωρίς την εγγύηση για πλουραλισμό και πολιτισμό, που μόνο ένας τέτοιος φορέας μπορεί να δώσει.

Εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την πράξη, που θυμίζει πρακτικές και νοοτροπίες αταίριαστες προς μια ∆ημοκρατική Χώρα.Πηγή: http://www.rhodes.gr/userfiles/f3d32225-c364-4819-aea4-00cf65c58887/ert1.pdf

↪ Αναρτήθηκε: 15 Ιουνίου 2013 :: Αναγνώστηκε: 1497 φορές