Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της Δ.Ε. Καλλιθέας

Δήμος Ρόδου: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για 
την ανάθεση μελέτης γεωλογικής 
καταλληλότητας της Δ.Ε. Καλλιθέας
O ενιαίος Δήμος Ρόδου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία που σκοπό έχει την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου δημοτικής ενότητας Καλλιθέας» με προ εκτιμώμενη αμοιβή 11.548,53€ (προ ΦΠΑ).

Το αντικείμενο της μελέτης

Το αντικείμενο της μελέτης έχει να κάνει με την αναγνώριση και οριοθέτηση, τμημάτων της υπό εξέταση περιοχής στα οποία εμφανίζονται ή είναι δυνατόν να εκδηλωθούν φυσικοί ή ανθρωπογενείς γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ` αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού επικινδυνότητας σε κάθε τμήμα.

Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθμού γεωλογικής καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις, ο εντοπισμός και η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα αυτά θα είναι κατηγοριοποιημένα με κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων.

Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με την δόμηση χρήση, περιοχές ως προς:

- Την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων.

- Την διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και της γεωλογικής κληρονομιάς.

- Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.

- Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω.

O σκοπός της μελέτης είναι:

- Ο εντοπισμός τμημάτων κατ` αρχήν καταλλήλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.

- Ο εντοπισμός περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος.

- Ο εντοπισμός περιοχών που χρήζουν προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.


Ενδιαφέροντα στοιχεία για την περιοχή της Δ.Ε. Καλλιθέας

Η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας ανήκει διοικητικά στον ενιαίο Δήμο Ρόδου και καταλαμβάνει έκταση 109.750,00στρ. ή 109,75 km2 και έχει σύμφωνα με την απογραφή του 2011 πληθυσμό 9.364 κατοίκους. Περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Κοσκινού, Καλυθιές και Ψίνθο. Η Δ.Ε. Καλλιθέας γειτνιάζει στα βόρεια με τη Δ. Ε. Ρόδου, δυτικά με τη Δ.Ε. Πεταλούδων και νότια με τις Δ.Ε. Αφάντου και Αρχαγγέλου.

Οι τοπικές κοινότητες Κοσκινού και Καλυθιές - Φαληράκι, διαθέτουν παραλιακό μέτωπο ενώ η Ψίνθος βρίσκεται στα μεσόγεια της Δημοτικής Ενότητας σε ένα ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, που διατηρεί ακόμα έναν αγροτικό χαρακτήρα.

Η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας περιλαμβάνει την παραλιακή έκταση του Όρμου της Καλλιθέας, του όρμου Λαδικό - Άντονι Κουήν, καθώς και 5 περίπου χιλιόμετρα αμμώδους παραλίας στις τοπικές κοινότητες Κοσκινού και Καλυθιές - Φαληράκι. Οι χαρακτηριστικές παραλίες της την έχουν καταστήσει από τις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές της Ρόδου με την εξέλιξή της να έχει δεχτεί σαφείς επιρροές από τον τουρισμό.

Στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας υπάρχουν ενδιαφέροντα χερσαία (Ρεματιά «Φασούλι», κ.α.) και θαλάσσια οικοσυστήματα (όρμος Άντονι Κουήν, κ.α.), αρχαιολογικοί χώροι (Ερημόκαστρο, κ.α.), νεώτερα μνημεία (Καλλιθέα, κ.α.) και κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί (Κοσκινού, Ψίνθος), στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε όφελος της - μακροπρόθεσμα - βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού.

Η διέλευση από της περιοχή της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου, σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δόμησης οδήγησαν στη διάχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, κυρίως βιοτεχνικών, βιομηχανικών και εμπορικών, εγκαταστάσεων κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων. Επιπλέον, κατά παράβαση και κατ ́υπέρβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί της δόμησης «εκτός σχεδίου» (με τις γνωστές παρεκκλίσεις) η οικοδομική δραστηριότητα επεκτάθηκε σε όλο το ύπαιθρο είτε ως κατοικίες είτε ως τουριστικά καταλύματα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε λειτουργικά, τεχνικά αλλά και αισθητικά προβλήματα στην περιοχή.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η περιοχή να χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση της γεωργικής γης και της γεωργικής παραγωγής, από την ανάμειξη των χρήσεων με αντικρουόμενες πολλές φορές χρήσεις σε άμεση γειτνίαση και τελικά την αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού τοπίου.

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 25 Φεβρουαρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1233 φορές