Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ανοίγουν τα ελαιοτριβεία της Ρόδου

Ξεκινούν την λειτουργία τους τα ελαιοτριβεία της Ρόδου
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα ελαιοτριβεία στο νησί της Ρόδου μπορούν να ξεκινήσουν την λειτουργία τους από την Πέμπτη 9 Νοεµβρίου 2017. Καλό είναι τις πρώτες μέρες λειτουργίας των ελαιοτριβείων, οι ελαιοπαραγωγοί να έχουν ελέγξει αν όντως λειτουργεί το ελαιοτριβείο της επιλογής τους έτσι ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία. Στην Ψίνθο για ακόμα μια χρονιά το ελαιοτριβείο του χωριού παραμένει κλειστό.

Παρακάτω το κείμενο της ανακοίνωσης :

« Μετά την ολοκλήρωση των ψεκασµών ∆ακοκτονίας στα νησιά της Ρόδου και της Κω και τηρώντας τα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα µέχρι την συγκοµιδή του ελαιοκάρπου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εγκεκριµένου φυτοφάρµακου, από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά µε την φετινή ελαιοκοµική περίοδο 2017-2018 ανακοινώνονται τα εξής:

• οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων που δραστηριοποιούνται στο νησί της Κω επιτρέπεται να προβούν σε έκθλιψη ελαιόκαρπου από την 3η Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή

• οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων που δραστηριοποιούνται στο νησί της Ρόδου επιτρέπεται να προβούν σε έκθλιψη ελαιόκαρπου από την 9η Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Πέµπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου στο τηλέφωνο 2241364926 και στο Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας ΠΕ Κω στο τηλέφωνο 2242057910.

∆ιευκρινίζουµε ότι η έγκριση αυτή από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου δεν απαλλάσσει από εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών.
»

Πηγή: ΠΝΑΙ

↪ Αναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1526 φορές