Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ανιχνεύθηκαν μικρές ποσότητες ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της χώρας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας την Δευτέρα (09/10/2017), από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου ανιχνεύθηκαν στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας εξαιρετικά μικρές ποσότητες ραδιενέργειας και συγκεκριμένα του ραδιοϊσοτόπου ρουθήνιο-106 (106Ru). Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πρόκειται για τιμές συγκεντρώσεων, οι οποίες δεν ενέχουν τον παραμικρό κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας. Τα ευρήματα των μετρήσεων διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ενώ οι μετρήσεις στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας από την ΕΕΑΕ συνεχίζονται. Ωστόσο άγνωστη παραμένει μέχρι τώρα η πηγή του ρουθηνίου που ανιχνεύθηκε ! Θυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο είχαν εντοπιστεί ίχνη ραδιενεργού ιωδίου-131 σε πολλές χώρες της Ευρώπης όμως η πηγή της ραδιενέργειας δεν είχε ούτε τότε εντοπιστεί. Ορισμένοι τότε πίστευαν ότι ίσως υπεύθυνη να ήταν μια κρυφή πυρηνική δοκιμή κάποιου κράτους ή ακόμα ότι οι εγκαταστάσεις μιας φαρμακευτικής εταιρίας θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνες. Στην περίπτωση του ρουθηνίου-106 ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αφού έχει ανιχνευθεί μόνο του τότε δεν πρόκειται ίσως για κάποια διαρροή σε κάποιο πυρηνικό εργοστάσιο. Τι θα μπορούσε να είναι λοιπόν ;

Παρακάτω η ανακοίνωση της ΕΕΑΕ :

« Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ανακοινώνει πως την περίοδο 27 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2017 ανιχνεύθηκαν εξαιρετικά μικρές ποσότητες ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της χώρας. Το ισότοπο που ανιχνεύθηκε είναι το ρουθήνιο-106 (Ru-106).

Σύμφωνα με μετρήσεις της ΕΕΑΕ και του εθνικού Δικτύου Συνεργαζομένων Εργαστηρίων την περίοδο 27 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2017 ανιχνεύθηκαν ίχνη στην ατμόσφαιρα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (<5 mBq/m3, χιλιοστό του Μπεκερέλ (Bq) σε ένα κυβικό μέτρο αέρα).

Πρόκειται για τιμές συγκεντρώσεων, οι οποίες δεν ενέχουν τον παραμικρό κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας.

Η ΕΕΑΕ διαβιβάζει τα παραπάνω στοιχεία στην Ε.Ε. και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Οι μετρήσεις δειγμάτων συνεχίζονται και τα αποτελέσματά τους θα ανακοινώνονται.

Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ελβετία, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Αυστρία και η Σλοβενία. Πρόκειται για μη αναμενόμενα ευρήματα, τα οποία αν και δεν έχουν καμία ραδιολογική σημασία, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για να εξακριβωθεί η πηγή προέλευσης.

Σημειώσεις:

1. Τα επίπεδα ραδιενέργειας στη χώρα μας ελέγχονται σε συνεχή και συστηματική βάση μέσω του εθνικού τηλεμετρικού δικτύου, το οποίο λειτουργεί από το 2000. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ (www.eeae.gr), όπου επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το Ευρωπαϊκό δίκτυο EURDEP για τον έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Στο πλαίσιο του ελέγχου της ραδιενέργειας περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα, η ΕΕΑΕ συνεργάζεται με δίκτυο Εργαστηρίων που ανήκουν σε ερευνητικά κέντρα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (Δίκτυο Συνεργαζομένων Εργαστηρίων).
»

Δείτε εδώ σε ψηφιακό διαδραστικό χάρτη της ΕΕΑΕ τα επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον από τους διαθέσιμους σταθμούς μέτρησης σε όλη την επικράτεια.

Χάρτης ΕΕΑΕ - Επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον (στιγμ. 11/10/2017 04:43)
Πατώντας πάνω στις κουκκίδες πράσινου χρώματος που φαίνονται στον χάρτη μπορείτε να δείτε ανά σταθμό τις μετρήσεις Ολικής-γ στον αέρα. Ενώ σε όλους τους σταθμούς μετρήσεων μπορεί κανείς να δει μέχρι πρόσφατες καταγραφές, άγνωστο για ποιόν λόγο ο σταθμός της Ρόδου (μέχρι και τώρα 11/10/2017 05:51) δείχνει παλαιά στοιχεία μετρήσεων στο διάστημα από τις 09/06/2017 έως τις 15/06/2017. Έτσι δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε μετρήσεις Ολικής-γ στον αέρα για το διάστημα 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου όπου και ανιχνεύθηκε στην ατμόσφαιρα το ρουθήνιο-106.

Μετρήσεις Ολικής-γ στον Αέρα
Σταθμός: Ρόδος
Μερικά στοιχεία για το Ρουθήνιο

Το χημικό στοιχείο ρουθήνιο είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 44 και σχετική ατομική μάζα 101,07. Το χημικό του σύμβολο είναι «Ru» και ανήκει στην ομάδα 8 του περιοδικού πίνακα, στην περίοδο 5 και στο d-block, της 2ης κύριας σειράς των στοιχείων μετάπτωσης. Έχει θερμοκρασία τήξης 2334 °C και θερμοκρασία βρασμού 4150 °C. Από άποψη χημικής συμπεριφοράς, ανήκει στην «ομάδα του λευκόχρυσου», PGM, Platinum Group Metals. Θεωρείται ευγενές μέταλλο μαζί με το ιρίδιο, το ρόδιο, το παλλάδιο, τον άργυρο, το όσμιο, το λευκόχρυσο και το χρυσό. Χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική και ηλεκτρολογία για κατασκευή, ανθεκτικών στη φθορά, ηλεκτρικών επαφών και ηλεκτρικών αντιστάσεων.

Το ρουθήνιο έχει επτά σταθερά ισότοπα : 96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru και 104Ru ενώ έχουν ανακαλυφθεί και 34 ακόμη ραδιοϊσότοπα από τα οποία αυτά με το μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής (δηλ. ο χρόνος που απαιτείται για να απομείνουν οι μισοί από τους αρχικούς πυρήνες) είναι το 106Ru, το 103Ru και το 97Ru.

Διαβάστε αναλυτικότερα στην Βικιπαίδεια.

Χρήση του ρουθηνίου-106 γίνεται από την ακτινοθεραπεία όγκων στους οφθαλμούς μέχρι και την τροφοδοσία δορυφόρων (ως θερμοηλεκτρική γεννήτρια ραδιοϊσοτόπων).

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον από τους ιστοχώρους της ΕΕΑΕ και του Ευρωπαϊκού δικτύου EURDEP για τον έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε παρακάτω στον διαδραστικό χάρτη της Ευρώπης του EURDEP τους μέσους ρυθμούς δόσης γάμμα και τα μέγιστα για τις τελευταίες 24 ώρες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο :


↪ Αναρτήθηκε: 11 Οκτωβρίου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1533 φορές