Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Συστάθηκαν επιτροπές διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στον ΔΟΠΑΡ

Συστάθηκαν επιτροπές διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στον ΔΟΠΑΡ
Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) στις 13/09/2017 στην Ρόδο (αναρτητέα στο διαδίκτυο στις 04/10/2017), αποφασίστηκε ομόφωνα, η σύσταση επιτροπών διοίκησης, για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ΔΟΠΑΡ, οι οποίες σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τις υπηρεσίες του αθλητικού τμήματος του ΔΟΠΑΡ θα μεριμνούν για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, και οι αρμοδιότητες των επιτροπών θα βασίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΡ και θα απαρτίζονται από 3 - 5 άτομα.

Ακόμα καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών οι οποίες είναι οι εξής :

1. Ασφαλής λειτουργίας, συντήρηση, βελτίωση εγκαταστάσεως, επίπεδο εργασιών, εκτέλεση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού κ.λπ.
2. Την άμεση απογραφή των πάγιων στοιχείων της εγκατάστασης όπως εργαλεία, μηχανήματα και την καλή συντήρηση και φύλαξη αυτών.
3. Για οποιαδήποτε απαραίτητη αγορά υλικών για την εγκατάσταση η επιτροπή θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Α.Ρ
4. Η επιτροπή θα πρέπει να τηρεί πιστά τον κανονισμό λειτουργίας της εγκατάστασης όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Α.Ρ
5. Η Επιτροπή θα έχει την μέριμνα της άδειας λειτουργίας των γηπέδων

Για το γήπεδο της Ψίνθου - σύμφωνα με την απόφαση - η επιτροπή που συστάθηκε αποτελείται από τους :

Αναστασία Μπρόκου
Σταύρο Κοντογιωργάκη
Δημήτριο Καρίκη

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 04 Οκτωβρίου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1369 φορές