Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Πληροφορίες για την ένταξη των πολιτών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Πληροφορίες για την ένταξη των πολιτών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο από την ΠΝΑΙ
Η Περιφέρια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες της Δωδεκανήσου σχετικά με την ένταξη των ενδιαφερομένων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, παρακάτω η ανακοίνωση :

« Σύμφωνα με την απόφαση 50/2017 του Περιφερειακού Συμ/λίου (ΑΔΑ:ΩΔ3Ζ7ΛΞ-ΠΘΨ) εγκρίθηκαν τα κριτήρια με τα οποία οι πολίτες της Δωδ/σου θα μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ( Ρόδου ) και στα παραρτήματα αυτού στις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Καλύμνου και Καρπάθου-Κάσου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα κατωτέρω οικονομικά κριτήρια να προσκομίσουν συμπληρωμένη αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :

α) Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ρόδος-Σύμη-Χάλκη-Καστελόριζο) στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας στη Ρόδο , οδός Ερυθρού Σταυρού 12 , τηλ. 22413-64428, 64416, 64429

β) Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κω (Κω-Νίσυρο), στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Κω, τηλ. 22420-57915, 57926,57927.

γ) Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου ( Κάλυμνος-Λέρος-Πάτμος-Λειψοί-Αστυπάλαια-Αγαθονήσι), στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Καλύμνου ,τηλ. 22430-59541, 59540.

δ) Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Κάσου ( Κάρπαθος-Κάσος) στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Καρπάθου. τηλ. 22453-61218, 61219, 61213.

Τα οικονομικά κριτήρια ένταξης καθορίζονται ως εξής:

Μέλη οικογένειας Ετήσιο Εισόδημα Εισόδημα οικογενειών με μέλος που έχει αναπηρία >67% ή μονογονεϊκών ή τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών με ανήλικα τέκνα
1 άτομο 6.000 9.600
2 άτομα 7.800 11.400
3 άτομα 9.600 13.200
4 άτομα 11.400 15.000
5 άτομα 13.200 16.800
6 άτομα 15.000 18.600
7 άτομα 16.800 20.400
8 άτομα 18.600 22.200
9 άτομα και πάνω 20.400 24.000

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς την αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που είναι κάτοικος , από τον/την εκπρόσωπο της οικογένειας, όπου θα δηλώνεται η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα/σας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς/ές.

4. Ε1, Εκκαθαριστικό έτους και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που ζει στην ίδια κατοικία.

5. Πιστοποιητικό αναπηρίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάποιο μέλος της οικογένειας.

6. Αποδεικτικό στοιχείο για την μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου ή μισθωτήριο συμβόλαιο για ενοίκιο, ποσό το οποίο αφαιρείται από τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος.

7. Για τους αλλοδαπούς βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρα τους για εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής.
»

Πηγή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

↪ Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1349 φορές