Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τη λειτουργία της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ - Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί με περίπου 500.000 ευρώ τη λειτουργία της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. Για πρώτη φορά επεκτείνεται η δράση της και στην Κω. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, 5μηνης διάρκειας ενώ Περιφέρεια και Δήμος Ρόδου θα διαθέσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν.

« Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, που συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα, στην Ερμούπολη της Σύρου, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για το έργο «Περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και Κω και εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας»» προϋπολογισμού 499.750,00 €.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η περιβαλλοντική προστασία των νησιών της Ρόδου και της Κω και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασίας που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. και τον Δήμο Ρόδου και μετά την έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης, η υλοποίησή τους πρόκειται να ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της.

Βάσει των προβλεπομένων από την Προγραμματική Σύμβαση, διάρκειας 5 μηνών, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για την υλοποίηση του έργου - αντικειμένου της Σύμβασης μέχρι του ποσού 499.750,00 € για το έτος 2017, με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου έτους 2017. Επίσης, αναλαμβάνει να διαθέσει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.

Η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ αναλαμβάνει να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει στην διάθεσή της.

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει να διαθέσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. την οποία χρηματοδοτεί και υποστηρίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα όπως καθαρισμούς (πρανών των ασφάλτινων και μη οδοστρωμάτων, φρεατίων, πάρκων, νησίδων κτλ), κλαδεύσεις δέντρων εντός των αστικών περιοχών, στο εθνικό και στο επαρχιακό δίκτυο. Τα περισσότερα από τα οχήματα και ιδιαιτέρως αυτά με τη μεγάλη χωρητικότητα νερού χρησιμοποιούνται σε διάφορες εργασίες, όπως ποτίσματα δενδρυλλίων, πληρώσεις δεξαμενών, καθαρισμούς δρόμων κλπ.
»

Πηγή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

↪ Αναρτήθηκε: 15 Μαΐου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1163 φορές