Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ένα εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου διατίθεται για την προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων των περιοχών NATURA 2000

Ένα 1.000.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου διατίθεται για την προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων των περιοχών NATURA 2000
Το ποσό των 1.000.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, διατίθεται για την προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων, για ένταξη και χρηματοδότηση.

Στην ιστοσελίδα Natura 2000 Network Viewer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσφέρεται ψηφιακός χάρτης όπου μπορεί να δει κανείς τις περιοχές Natura σε ολόκληρη την Ε.Ε. Στον χάρτη οι γραμμές κόκκινου χρώματος είναι οι περιοχές με Birds Directive Sites (πτηνά) ενώ με μωβ χρώμα είναι οι περιοχές Habitats Directive Sites (ζώα και φυτά). Αν εστιάσουμε στο νησί της Ρόδου μπορούμε να δούμε τις περιοχές. Στην Ψίνθο παρατηρεί κανείς ότι περιοχές όπως ο Πόρος και το Παρμένι καλύπτονται από τις μωβ γραμμές.

Παρακάτω το κείμενο της ανακοίνωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :

«Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν σε δράσεις για την προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις περιοχές του δικτύου “NATURA 2000”, απευθύνει ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014- 2020.

Η πρόσκληση «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000» συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.000.000 ευρώ, απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους:

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

· Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

· Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

· Φορείς Διαχείρισης

· Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα (πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Μουσεία κ.ά)

για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, ύψους 1.000.000 ευρώ, προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του ελληνικού δημοσίου.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν:

· Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων

· Μέτρα/έργα πράσινων υποδομών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων

· Ενέργειες παρακολούθησης και εξέτασης επικινδυνότητας φαινομένων που απειλούν φυσικούς οικότοπους

· Επεμβάσεις για την αναμόρφωση – αναβάθμιση του τοπίου

· Μέτρα για τον έλεγχο στην πρόσβαση και τη διαχείριση των επισκεπτών

· Μέτρα αξιοποίησης των οικοσυστημάτων με παρεμβάσεις ανάδειξης και προβολής

· Δράσεις αποκατάστασης μικρών νησιωτικών υγρότοπων, στις περιπτώσεις που η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει υποβαθμίσει τα οικοσυστήματά τους

· Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευομένων οικοτόπων και ειδών

Οι παρεμβάσεις στις περιοχές του δικτύου “NATURA 2000” θα είναι εντός του «Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο NATURA 2000 για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020» που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Η υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο και των δύο προσκλήσεων είναι δυνατή από την 13.3.2017 έως τις 31.5.2017.

Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη Σύρου (τηλέφωνα: 2281360826 & 2281360824).
»

* Πηγή: ΠΝΑΙ

↪ Αναρτήθηκε: 15 Μαρτίου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1568 φορές