Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Αποφασίστηκε η συντήρηση και επισκευή των αποδυτηρίων του γηπέδου της Ψίνθου

Εκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση - επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ψίνθου» από τον Δήμο Ρόδου
H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση - επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ψίνθου», προϋπολογισμού 12.300,00 € .

«Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ψίνθου», προϋπολογισμού 12.300,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 23505 (ημερομηνία λήξης 18-09-2017).

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 180/2016 (ΑΔΑ:7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7331.0034 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.
»

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 07 Ιουλίου 2016 :: Αναγνώστηκε: 1633 φορές