Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Αιτήσεις µέχρι 10 Μαρτίου 2016 για την χορήγηση στρεµµατικής ενίσχυσης των καλλιεργητών πατάτας

Χορήγηση στρεµµατικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εαρινής πατάτας 
περιόδου 2016
«Από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του προγράµµατος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους χορηγείται στρεµµατική ενίσχυση για τη στήριξη της καλλιέργειας εαρινής πατάτας.

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές εαρινής πατάτας ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλµατος και εισοδημάτων, για την κάλυψη µέρους του κόστους καλλιέργειας του προϊόντος αυτού.

Η επιδοτούµενη καλλιεργούµενη έκταση, η οποία θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2016, ανά δικαιούχο πρέπει:

1. να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέµµα,
2. να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεµάχιο µισό στρέµµα.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν µέχρι 10 Μαρτίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου - Τµήµα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο τηλ. 2241364915, στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, καθώς και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
»

Πηγή: ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου Π.Ν.Α

↪ Αναρτήθηκε: 24 Φεβρουαρίου 2016 :: Αναγνώστηκε: 1412 φορές