Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνών

Έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας  εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Οικοτεχνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
« Από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2468/2015) η υπουργική απόφαση για τον "καθορισµό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των µονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)".

Η εγγραφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (www.minagric.gr).

∆ικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας µονάδων τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή τους στο ΚΗΜΟ

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 6 για την έναρξη λειτουργίας της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, είναι τα εξής:

α) βεβαίωση από τα Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόµενος κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, για το ίδιο έτος µε το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ.
β) αντίγραφο ∆ήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣ∆Ε, του ίδιου έτους µε το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ,
γ) απόδειξη πληρωµής e−παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύµφωνα µε την περ. γ 6 της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014,
δ) ∆ήλωση συµµόρφωσης για τις απαιτήσεις υγιεινής.

2. Το προσωπικό της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση και είναι στη διάθεση των ∆ΑΟΚ κατά τον έλεγχο.

Τα είδη των τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

Α. Προϊόντα δηµητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσµατα (π.χ. παξιµάδια κ.τ.λ) και ζυµαρικά µε κύριο συστατικό το αλεύρι δηµητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).
Β. Προϊόντα φυτικής προέλευσης µε ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες, κοµπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια µε ξηρούς καρπούς, πετιµέζι, µουσταλευριά.
Γ. Προϊόντα µε παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωµατικά φυτά, µπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυµούς φρούτων κ.ά. τρόφιµα σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων.
. Προϊόντα διατηρηµένα µε αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιµα φυτικής προέλευσης, ιδίως επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείµµατα, τουρσιά, σάλτσες.
Ε. Προϊόντα διατηρηµένα µε ξήρανση τρόφιµα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωµατικά φυτά. ΣΤ. Προϊόντα µε µέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραµένα φρούτα, µαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιµα.
Ζ. Γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου - Τµήµα Ποιοτικού & Φυτούγειονοµικού Ελέγχου στη Ρόδο τηλ. 2241364926 και στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων - Τµήµα Ποιοτικού & Φυτούγειονοµικού Ελέγχου στη Σύρο τηλ.2281098828.
»

Πηγή: Δελτίο Τύπου ΚΗΜΟ - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

↪ Αναρτήθηκε: 26 Ιανουαρίου 2016 :: Αναγνώστηκε: 5286 φορές