Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας

Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας - Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας στην Π.Ε Ρόδου. Από τις 15η Ιουλίου 2015 ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία την 5η Αυγούστου 2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015.

Η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ρόδου, της οποίας επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Ρόδου, υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και επιχειρεί για πρώτη φορά τη στοχευμένη διανομή υλικής βοήθειας.

Στους ωφελούμενους θα παρέχονται πακέτα τροφίμων, είδη οικιακού καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών. Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής θα παρέχονται στους ωφελούμενους και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών (κοινωνικό φροντιστήριο, δημιουργική απασχόληση παιδιών κτλ)

Για την  ένταξη στο πρόγραμμα σύμφωνα με την με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1066/τ. Β/2015) το εισόδημα του ωφελούμενου όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος:

3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο.
4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Σε μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του ΗΔΙΚΑ (www.idika.org.gr/teba). Προκειμένου να συμπληρωθεί η αίτηση θα πρέπει οι ωφελούμενοι να έχουν μαζί τους:

ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Αστυνομική Ταυτότητα
Εκκαθαριστικό 2015 (χρήση 2014)
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ χρήση 2014, κωδικούς TAXIS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

H αίτηση θα πρέπει να εκτυπώνεται, να υπογράφεται και να φυλάσσεται και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986.

Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων και θα ορίσει τον τελικό κατάλογο των ωφελούμενων.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ίδιοι με χρήση των κωδικών Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS). Μπορούν να απευθυνθούν στις πιστοποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου για κάθε είδους υποστήριξη και πληροφόρηση.

Ο Δήμος Ρόδου προσκαλεί όλους και όλες, οι οποίοι γνωρίζουν άτομα που θα μπορούσαν να είναι ωφελούμενοι να τους ενημερώσουν και να τους προτρέψουν να εγγραφούν στο πρόγραμμα. 

Σημεία Ενημέρωσης (για Ψίνθο):

Δ.E. Καλλιθέας, κα Σοφία Παπαπαντελή 2241362611
Δ.Κ. Ψίνθου κα Δικαία Μπρόκου 2241362605 & 2241050014

Παρακάτω αφίσα του προγράμματος που μας παραχώρησε η κα Δικαία Μπρόκου από το ΚΕΠ Καλλιθέας, προς ενημέρωση:

Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας - Αφίσα ΚΕΠ
Πηγή: Δελτίο Τύπου Δήμου Ρόδου - Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας

* Σημείωση: Αν η ηλεκτρονική διεύθυνση όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις του προγράμματος www.idika.org.gr/teba/ μοιάζει να μην εμφανίζει την σελίδα, δοκιμάστε να γράψετε την διεύθυνση ως εξής https://www.idika.org.gr/teba/ .

↪ Αναρτήθηκε: 22 Ιουλίου 2015 :: Αναγνώστηκε: 1410 φορές