Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Επανεξετάζεται ο χάρτης συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από το αρμόδιο υπουργείο

Aπόφαση - Συγκρότηση Ομάδας Έργου για τη βελτίωση χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
Θετικές εξελίξεις στο θέμα της μη κάλυψης από το ψηφιακό σήμα περιοχών όπως το χωριό μας η Ψίνθος.

Στη συγκρότηση Ομάδας Έργου για τη βελτίωση του χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σύμφωνα με Απόφαση που υπέγραψε ο Αν. Υπουργός κ. Χρήστος Σπρίτζης και αναρτήθηκε τις προηγούμενες μέρες στον ιστοχώρο της Διαύγειας. Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι να μελετήσει την υπάρχουσα κατάσταση και να εισηγηθεί συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις που θα επιλύουν υφιστάμενα προβλήματα και θα επιτυγχάνουν πληθυσμιακή κάλυψη με επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της τάξεως του 98% !

Η «Ομάδα Έργου» σε συνεργασία με «Επιστημονική Μελετητική Υποομάδα» που απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες, θα λάβει υπόψη της:

• Προβλήματα που αναφέρθηκαν από Βουλευτές, Δημοτικές αρχές και Πολίτες για την προβληματική κάλυψη με ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα πολλών περιοχών της χώρας.

• Τον υφιστάμενο χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και προβλήματα εφαρμογής του, με επιδίωξη ιδίως τον εμπλουτισμό με επιπλέον σημεία εκπομπής και προσδιορισμό κατάλληλων παραμέτρων για την επίτευξη καλύτερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών μέσω των δικτύων ψηφιακής τηλεόρασης προς τους πολίτες.

• Το έργο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση και το ψηφιακό μέρισμα» που ανατέθηκε από το Υπουργείο κατόπιν διαγωνισμού στον Ανάδοχο «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ)» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 27823/4366/1-12-2011 και την σχετική Σύμβαση της 6-2-2012 καθώς και την σχετική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2012 επί του περιεχομένου της υπόψη μελέτης «Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης».

• Τη δυνατότητα εμπλουτισμού του χάρτη συχνοτήτων με επιπλέον διαύλους ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα των δικτύων συμπεριλαμβανομένων και διαύλων στη ζώνη συχνοτήτων VHF.

Η τελική εισήγηση της ομάδας εργασίας θα υποβληθεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Μάλιστα στο κείμενο της σχετικής Απόφασης αναφέρεται ότι, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του έργου και του επείγοντος χαρακτήρα του, η ομάδας εργασίας για την εκπλήρωση του σκοπού της θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της Απόφασης.

Πηγή: Διαύγεια - Απόφαση: Συγκρότηση Ομάδας Έργου για τη βελτίωση χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

↪ Αναρτήθηκε: 23 Ιουνίου 2015 :: Αναγνώστηκε: 1671 φορές