Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων από τους ιδιοκτήτες

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών από τους ιδιοκτήτες τους !
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου: «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Στους παραπάνω χώρους, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων−σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) , καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.»

Αν και απαραίτητα τα παραπάνω, «δύσκολες εποχές» για ιδιοκτήτες οικοπέδων... από οικονομική άποψη.

Πηγή: Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Δελτίο Τύπου (05/05/2015)

↪ Αναρτήθηκε: 05 Μαΐου 2015 :: Αναγνώστηκε: 1407 φορές