Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα Ψίνθου

Στις 22 Απριλίου 2015 Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα Ψίνθου
Την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζουν o πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ψίνθου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του χωριού, για συζήτηση, γνωμοδότηση και λήψη αποφάσεων (άρθρα 84,88,89,90,91, του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 Τεύχος Α΄) στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

• Θέμα 1ον: «Τροποποίηση απόφασης αρ. 9/2014 συμβουλίου Ψίνθου - Προσδιορισμός νέων θέσεων περιπτέρων και κενωθέντων (Έγγραφο αρ. πρωτ. 5/114404/20-10-2014 της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας-Δήμου Ρόδου-αρ. απόφ. 9/2014).»

Πηγή: Γραφείο Τύπου Ενιαίου Δήμου Ρόδου

↪ Αναρτήθηκε: 17 Απριλίου 2015 :: Αναγνώστηκε: 1379 φορές