Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά

Άντεξαν τις πρώτες δυνατές βροχές του φθινοπώρου, οι καμένες περιοχές από την μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού που κατέκαψε περί τα 10.000 στρέμματα δασικής και γεωργικής έκτασης. Τα ισχυρά πρωτοβρόχια του Σεπτέμβρη, το πέρασμα του «Μπάλλου» και του «Νέαρχου» φαίνεται πως δεν μετέβαλαν τις καμένες εκτάσεις.

Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά

Λίγο έξω από την Ψίνθο στον δρόμο προς Μαριτσά λάσπες κατέβασαν από τα βουνά τα νερά των βροχών χωρίς όμως να προξενήσουν προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλά σημεία η λάσπη είναι μαύρου χρώματος από τα αποκαΐδια ενώ μετά τις βροχές ήταν ακόμα αισθητή η μυρωδιά του καμένου.


Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά

Μεγάλες ζημιές στην περιοχή προξένησε το πέρασμα της πυρκαγιάς στις υποδομές της ΔΕΥΑΡ. Σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης (25/10/21), υπήρξε ολοκληρωτική καταστροφή του δικτύου ύδρευσης των εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας στην ΔΕ Καλλιθέας που διερχόταν μέσω της περιοχής των βοσκότοπων Ψίνθου (δασική και αγροτική περιοχή). Το δίκτυο ήταν επιφανειακό στο μεγαλύτερο μέρος του ενώ στα τμήματα που είχε επιχωματωθεί ήταν σε μικρό βάθος με αποτέλεσμα το δίκτυο να έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ζημιές έγιναν επίσης στα δίκτυα (σωλήνων) άρδευσης στην περιοχή «βοσκότοπων» Ψίνθου της ΔΕ Καλλιθέας (υπαίθρια) μήκους περίπου 2.000,00 μέτρων που χρησιμοποιούνται για την άρδευση γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής. Ακόμα ζημίες υπάρχουν σε δύο αντλιοστάσια ύδρευσης στην ΔΕ Καλλιθέας. Τα αντλιοστάσια υπέστησαν ζημίες στο ηλεκτρολογικό τμήμα (ηλεκτρολογικοί πίνακές) στο σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, στο μηχανολογικό τμήμα (αντλίες νερού) και στο κτιριακό. Παρόμοια η κατάσταση με τις ζημιές και σε τρεις περιοχής της ΔΕ Πεταλούδων.

Το κόστος προμήθειας υλικών, μίσθωσης και ανάθεσης έργου υπολογίζονται αναλυτικά ως εξής :
• Μίσθωση Μηχανημάτων/Φορτηγών οχημάτων: 90.000,00€
• Προμήθεια σωλήνων & υδραυλικών υλικών: 215.000,00€
• Ανάθεση εργασιών-υπηρεσιών: 75.000,00€
• Προμήθεια-Επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων: 30.000,00€
• Επισκευή Κτηριακών εγκαταστάσεων: 6.000,00€

Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα πρακτικού αποφασίστηκε: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 90.000,00€ πλέον ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 10068/20-08-2021 αίτημα της υπηρεσίας, με την διαδικασία της «απ’ευθείας ανάθεσης» και με προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 269 παραγρ. δ του Ν.4412/2016, προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα οι ζημιές στις υποδομές της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά της 1ης Αυγούστου 2021 στις Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ και ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ του Δήμου Ρόδου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 της ΔΕΥΑΡ, στον ΚΑΕ 81.00.99.00 «ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ» στον οποίο υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση και του επόμενου έτους εφόσον απαιτηθεί.».

Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά

Ζώα που έβρισκαν τροφή στο καμένο δάσος, όπως ελάφια και κατσίκια, τώρα συχνά κατεβαίνουν στο χωριό ακόμα και μέσα στις γειτονιές προς αναζήτησης τροφής. Αν σκεφτούμε ότι πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης βοσκής περιόριζε την τροφή στο προϋπάρχων δάσος, εύκολα καταλαβαίνει κανείς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την πυρκαγιά τόσο για τα ζώα όσο και για το ίδιο το δάσος. Όπως έχουμε γράψει, υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση βοσκής στις καμένες εκτάσεις εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Θολού και των Δ.Κ. Μαριτσών και Ψίνθου.


Στο δρόμο προς Πεταλούδες οι βροχές αναζωογόνησαν το καταπράσινο δάσος αν και πιο κάτω, στο βάθος είναι ορατές οι καμένες εκτάσεις προς την περιοχή του Καλαμώνα και της Θολού.

Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά


Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά
Άντεξαν τις πρώτες βροχές τα καμένα, ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ από την πυρκαγιά

↪ Αναρτήθηκε: 09 Νοεμβρίου 2021 :: Αναγνώστηκε: 734 φορές