Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις κοινότητες Μαριτσών, Θολού, Ψίνθου και Καλυθιών λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς

ΦΕΚ - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις κοινότητες Μαριτσών, Θολού, Ψίνθου και Καλυθιών λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς
Σύμφωνα με τρεις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β' 3862/19-08-2021 προβλέπεται παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για μια σειρά πυρόπληκτων περιοχών, μεταξύ αυτών και οι κοινότητες Μαριτσών και Θεολόγου της ΔΕ Πεταλούδων και οι κοινότητες Ψίνθου και Καλυθιών της ΔΕ Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου :

• Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 04-08-2021

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις κοινότητες Μαριτσών και Θεολόγου ή Θολού της ΔΕ Πεταλούδων και στις κοινότητες Ψίνθου και Καλυθιών της ΔΕ Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της ΠΕ Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές την 1η-8-2021.

• Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των Κοινοτήτων Ζήριας και Καμάρων της Δημοτικής Ενότητας Ερινέου και της Κοινότητας Λόγγου της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 31-07-2021

Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή μας και την Ψίνθο στην Αριθμ. Α. 1190 αναφέρεται :

« 1. Παρατείνονται μέχρι και την 01-02-2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις κοινότητες Μαριτσών και Θεολόγου ή Θολού της ΔΕ Πεταλούδων και στις κοινότητες Ψίνθου και Καλυθιών της ΔΕ Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της ΠΕ Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που λήγουν ή έληξαν από 01-08-2021 μέχρι και 01-02-2022. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/ διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 01-02-2022 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 01-08-2021 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
»

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

↪ Αναρτήθηκε: 20 Αυγούστου 2021 :: Αναγνώστηκε: 786 φορές