Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΨΙΝΘΟΥ»

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΨΙΝΘΟΥ»
Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ρόδο, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΚ ΨΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 434.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και ανακήρυξε εταιρία προσωρινό μειοδότη.

Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο, να προσκαλέσει την εν λόγω εταιρία να υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη διακήρυξη του έργου.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Εξόδων 15.91.08.90.95 του προϋπολογισμού έτους 2019 της επιχείρησης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα πρακτικού στο Διαύγεια .

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου 2019 :: Αναγνώστηκε: 577 φορές