Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» !

Ο Δήμος Ρόδου εξέδωσε σήμερα (11/06/2019) ανακοίνωση σχετικά με το ψηφισμένο από την Βουλή των Ελλήνων (ήδη από τις 11/09/2018) νομοσχέδιο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις» το οποίο αφορά και την Ψίνθο και λύνει το πρόβλημα μη κάλυψης της περιοχής από το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.

Ξεκινάει έτσι η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» και στο νησί της Ρόδου, το οποίο δεν λύνει μόνο το πρόβλημα της Ψίνθου αλλά και πολλών άλλων περιοχών του νησιού που για χρόνια αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα όπως π.χ οι περιοχές Πεύκοι, Κρητηνία, Λαχανιά, Στεγνά, Κάμειρος Σκάλα, Μανδρικό, Αγία Ελεούσα, Πρασονήσι κ.α

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομική αποστολή, τηλεομοιοτυπική αποστολή/fax, ηλεκτρονική αποστολή/e-mail) τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως τις 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 στα ΚΕΠ του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να πιστοποιηθούν, να ενταχθούν στο έργο και να λάβουν δωρεάν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK») και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο αρχείο που βρίσκεται στο τέλος της ανακοίνωσης, με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας

Παρακάτω η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες :

« Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018-ΦΕΚ 169-Α’ και ΚΥΑ 3269/2018-ΦΕΚ 5022-Β’ )

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ( Α’ ΚΑΙ Β’ ΜΕΡΟΣ) της ανωτέρω ΚΥΑ, δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της Ελληνικής Επικράτειας και συγκεκριμένα στο Δήμο Ρόδου οι παρακάτω περιοχές :

1. Δ.Ε ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Στεγνά

2. Δ.Ε ΑΤΑΒΥΡΟΥ

Κάμειρος Σκάλα
Λακκίον
Μανδρικόν
Κρητηνία

3. Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ψίνθος

3. Δ.Ε ΚΑΜΕΙΡΟΥ

Αγία Ελεούσα

2. Δ.Ε ΛΙΝΔΙΩΝ

Πεύκοι

4. Δ.Ε ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Μαχαιριά
Πρασονήσιον (Φάρος)
Λαχανιά

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομική αποστολή, τηλεομοιοτυπική αποστολή/fax, ηλεκτρονική αποστολή/e-mail) τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως τις 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 στα ΚΕΠ του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να πιστοποιηθούν, να ενταχθούν στο έργο και να λάβουν δωρεάν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ :

1. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0343), Πλατείας Ελευθερίας Ρόδος, τηλ.: 22241360541, 2241060535, 2241360534, τηλεομοιοτυπία: 2241029205, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: n.dodekanisou@kep.gov.gr, με πέντε (05) εργαζόμενους.

2. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0011), Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδος, τηλ.: 2241043707/2241365000 τηλεομοιοτυπία:2241043973, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: d.rodou@kep.gov.gr, με έναν (01) εργαζόμενο.

3. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0011 ΠΑ), Αγ. Αποστόλων Ρόδος, τηλ.: 2241065657, τηλεομοιοτυπία:2241060766, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: d.rodou–agapostolon@kep.gov.gr, με δύο (02) εργαζόμενους.

4. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0011 ΠΒ), Μητρόπολης Ρόδος, τηλ.: 2241070656, τηλεομοιοτυπία: 2241070654, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: d.rodou–mitropoli@kep.gov.gr, με τέσσερις (04) εργαζόμενους.

5. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0011 ΠΓ), Ροδινίου Ρόδος, τηλ.: 2241060995, 2241362900-9-10-11 τηλεομοιοτυπία: 2241060949, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: d.rodou-rodinis@kep.gov.gr, με τέσσερις (04) εργαζόμενους.

6. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0016) Ιαλυσού, τηλ.: 2241362161-162, τηλεομοιοτυπία: 2241362133, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e–mail: d.ialisou@kep.gov.gr, με δύο (02) εργαζόμενους.

7. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0017) Κρεμαστής, τηλ. : 2241361100-09-10, 2241096644, τηλεομοιοτυπία: 2241096643 Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.petaloudon@kep.gov.gr, με πέντε (05) εργαζόμενους.

8. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0015) Σορωνής, τηλ. : 2241360920, τηλεομοιοτυπία: 2241042343, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.kameirou@kep.gov.gr, με τρείς (03) εργαζόμενους.

9. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0057) Έμπωνας τηλ. : 2246041590, τηλεομοιοτυπία: 2246041572 Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e–mail: d.attavirou@kep.gov.gr, με δύο (02) εργαζόμενους.

10. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0018) Καλυθιών τηλ. : 2241362600, 2241362601, 2241362602, 2241362605, τηλεομοιοτυπία: 2241085225, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e–mail: d.kallitheas-dodekanisou@kep.gov.gr, με τρείς (03) εργαζόμενους.

11. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0014) Αφάντου τηλ. : 2241053303, τηλεομοιοτυπία: 2241053307, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e–mail: d.afantou@kep.gov.gr, με τρείς (03) εργαζόμενους.

12. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0012) Αρχαγγέλου, τηλ. : 2244360400, τηλεομοιοτυπία: 2244029182, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e-mail: d.arhaggelou@kep.gov.gr, με τρείς (03) εργαζομένους.

13. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0027) Λάρδου, τηλ. : 2244044251, 2244360420, τηλεομοιοτυπία: 2244044250, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e–mail: d.lindion@kep.gov.gr, με τρείς (03) εργαζόμενους.

14. Τμήμα Κ.Ε.Π. (0026) Γενναδίου, τηλ. : 2244360321, 2244360306, τηλεομοιοτυπία: 2244043143, Ηλεκ. Ταχυδρομείο: e–mail: d.notiasrodou@kep.gov.gr, με δύο (02) εργαζόμενους.

Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK») και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο αρχείο που βρίσκεται στο τέλος, με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου.

Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των Δήμων/ΚΕΠ, πραγματοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου (άρθρο 7 της ΚΥΑ 3269/2018 – ΦΕΚ Β΄ 5022).

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση


1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου

Αίτηση_Υπαγωγής_στo_Έργο-Υπεύθυνη_Δήλωση_ΠαράρτημαΙΙ-ΚΥΑ-Β5022

Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.)

Αντίγραφο πρόσφατου (μέχρι και 6 μήνες πριν) Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

2. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου, το οποίο ζει

Αίτηση_Υπαγωγής_στo_Έργο-Υπεύθυνη_Δήλωση_ΠαράρτημαΙΙ-ΚΥΑ-Β5022

Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.)

Αντίγραφο πρόσφατου (μέχρι και 6 μήνες πριν) Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022). Υπογράφεται από το πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

3. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία θανόντα

Αίτηση_Υπαγωγής_στo_Έργο-Υπεύθυνη_Δήλωση_ΠαράρτημαΙΙ-ΚΥΑ-Β5022

Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.)

Αντίγραφο πρόσφατου (μέχρι και 6 μήνες πριν) Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου

4. Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους

Αίτηση_Υπαγωγής_στo_Έργο-Υπεύθυνη_Δήλωση_ΠαράρτημαΙΙ-ΚΥΑ-Β5022

Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.)

Αντίγραφο πρόσφατου (μέχρι και 6 μήνες πριν) Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων (Παράρτημα IV της ΚΥΑ Β΄5022). Υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

5. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ναού, ΟΤΑ, Αστυνομικού Τμήματος κ.α.)

Αίτηση_Υπαγωγής_στo_Έργο-Υπεύθυνη_Δήλωση_ΠαράρτημαΙΙ-ΚΥΑ-Β5022

Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.)

Αντίγραφο πρόσφατου (μέχρι και 6 μήνες πριν) Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίησή του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.) απαραίτητη είναι η παρακάτω εξουσιοδότηση (Παράρτημα V της ΚΥΑ Β΄5022) ή σχετική έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου (αιτούντος ενδιαφερομένου) τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησής του ως δικαιούχου του έργου. Η σχετική εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Εξουσιοδότηση για κατάθεση δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο-ΚΥΑ-Β5022

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:

1. Ν.4563/2018-ΦΕΚ 169-Α’
ΚΥΑ 3269/2018-ΦΕΚ 5022-Β’
2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage
»

Πηγή: Δήμος Ρόδου

↪ Αναρτήθηκε: 11 Ιουνίου 2019 :: Αναγνώστηκε: 1400 φορές